Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Asevallavanem Enno Kase. Kujutis: Facebook

Valga valla 2018. aasta eelarves on linnatänavate ja vallateede korrashoiuks planeeritud raha ligemale 585 tuhat eurot, millele lisandub üle 500 tuhande euro Võru tänava ja sellega seotud Välja tänava ehitustööde lõpetamiseks.

Valga asevallavanema Enno Kase sõnul kulub sellest 300 tuhat eurot linnatänavate  aastaringseks hoolduseks, 50 tuhat eurot maapiirkondade teede talihoolduseks ja suviseks teeäärte korrashoiuks. Ülejäänud 235 tuhande euroga tuleb teha erinevaid teekatete parandamise ja uuendamise töid tiheasustusaladel ning valla kruuskattega teedel. Nende tööde hulka kuuluvad 2,5 kordse pindamiskatte ehitus linna kruuskattega tänavatel, valla suvilapiirkondades Jaanikeses, Riisalis ja Tambres. Samuti purustatud kruusaga parandustööd kruuskattega teedel, teekatte hööveldamised ning sadevete süsteemide korrashoid sh truupide ehitus.

Märtsikuus parandati külma asfaldiga auke Võru, Vabaduse, Kesk, Pikk, Sepa, Uus-Koidu, Lõuna, Kuperjanovi, Jaama ja Petseri tänaval ning Pärna puiesteel Valgas, milleks kulus 5,5 tonni materjali.

Sõidetavuse parandamiseks on asfaldi freespuruga tehtud teeparandustöid järgmistel tänavatel: Valli, Kolde, Vahe, Tuubi, Talve ja Petseri. „Võru tänava poolelioleval uuendataval lõigul on töövõtjalt pidevalt nõutud sõidetavuse tagamist ja viimati hooldati teekatet 4. aprillil. Võru tänaval jätkatakse teetöid koheselt, kui ilmastik seda vähegi võimaldab,“ selgitas Kase.

Tänavate 2,5 kordne pindamine on kavas teha esmajärjekorras suure kõrguste vahega ja tihedama liiklusega tänavatel nagu Odra, Kesva, Vainu, Kalda, Suve, Kagu. Samuti ka teistel väga halvas olukorras olevatel tänavatel nagu Tehase Valgas, Ringtee Jaanikeses ja üks lõik peateed Raavitsa külas Riisalis. Kavas on pinnata ka teelõik Õru piirkonnas Priipalus. Loetelu ei ole lõplik ja selgub pärast hanke korraldamist.

Kruuskattega teid on Taheva, Õru, Karula ja Tõlliste piirkonnas kokku ligi 230 km. Kõiki tuleb hööveldada vastavalt vajadusele vähemalt kaks korda kevadest sügiseni. Lisaks tuleb teha teekatte parandustöid kruusaga. „Maapiirkondade auklikud ja vajunud teelõigud parandatakse purustatud kruusaga. Uued teetruubid ehitatakse Kella ja Korva teele Tõlliste piirkonnas. Täpsemad teetööde mahud selguvad alles pärast teede lagunemise lõppemist. Vajalik on koostada teehoiukava, see vajab aga põhjalikku eeltööd ja ei sünni üleöö,“ rääkis Kase.

Aastaringse hoolduslepingu raames parandatakse linnas teekatteid 2000 m2. Töödega alustati 11. aprillil. „Kõige hullemad kohad freesitakse välja Pikk, Jaama pst., Lai, Vabaduse ja nn „vetjaama“ teel (Tartu tänavalt kinnistuteni Tartu 79 viival teel) ning Võru tänava alguses. Need lõigud saavad uue asfaltkatte nädala jooksul,“ lisas Kase.

Masendav olukord on asevallavanema sõnul hetkel Valga linnas Lõuna tänaval.  „Kahjuks ei saa ka sel aastal rahapuuduse tõttu sellel tänaval ehitustöödega alustada. Esitatud Valga valla rahataotlus transiitteede uuendamise üleriigilisel võistlusel sai võrdselt punkte  Suur-Sõjamäe tänavaga Tallinnas ning Tallinna ja Riia tänavatega Pärnus. Komisjon otsustas rahastada Suur-Sõjamäe tänava ehitust, kus liiklus kõige tihedam,“ selgitas Kase. Lõuna tänava kordategemiseks on vaja üle 800 tuhande euro, toetust taotleti 600 tuhande euro ringis.

„Lisaks eespool nimetatud teehooldustöödele, kulub vallal üle 500 tuhande euro Võru tänava ja sellega seotud Välja tänava ehitustööde lõpetamiseks. Töödega on plaanis valmis jõuda juunikuus linna sünnipäevaks,“ täpsustas Kase.

Vald sai riigilt ettevõtluspiirkondadega seotud tänavate uuendamiseks esitatud rahataotluste võistlusel maksimaalse toetuse Vahtra tänava pikenduse väljaehitamiseks Karja-Viadukti tänava ristmikuni. Toetusele, milleks on 100 tuhat eurot, lisandub valla omafinantseering. „Esmalt kaasajastame 2010. aastal tehtud projekti ja saadame selle uuele kooskõlastusringile.  Peale seda kuulutame välja vastava hanke,” täpsustas asevallavanem.

„Tagamaks vallaelanikele turvalist liikluskorraldust ning teede-tänavate nõuetekohast sõidetavust, oleme rahanappusel sunnitud tegema valikuid ning esmajärjekorras tegelema hädavajalike töödega,“ rõhutas Kase.

Ühtlasi palub asevallavanem kodanikel varuda kannatlikkust ja mõistmist ning teetööde teostuspiirkondades olema tähelepanelik, järgides  väljapandud liiklusmärke.

Maanteeamet teeb sel aastal Valga vallas teetöid neljal riigiteel. Taastusremonti teostatakse Jõhvi-Tartu-Valga maanteel, pindamistöid Laatre-Antsla maanteel ning kruusateede remonti Elia teel ning Koobassaare-Rebasemõisa teel. Ümber ehitatakse kaks riigiteel asuvat silda: Sooru ja Valtina sild.

 

Viimased uudised