Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Mati Kikkas. Foto: Valga vallavalitsus

Tänasest, 1. juunist töötab Valga valla kultuuri- ja haridusteenistuses spordi- ja noorsootöö spetsialisti ametikohal Mati Kikkas, kelle tööülesanneteks on valla spordielu ja noorsootöö koordineerimine, arendamine ning vallas tegutsevate spordiklubide, noorteühingute ja noorte nõustamine.

Mati Kikkas (sündinud 02.03.1992) on lõpetanud Sisekaitseakadeemia maksunduse ja tolli erialal. Läbinud mitmeid täiendkoolitusi, millest viimased olid turunduse, fotograafia ja tööturvalisuse alal. 2012. aastast töötas Showtech OÜ projektijuhina. 2017. aasta sügisest on Kikkas Valga vallavalitsuse liige. Valdab eesti, vene ja inglise keelt, algtasemel soome ja saksa keelt. Hobideks on kergejõustik, ujumine ja kalastamine. Kikkase arvates on ta hea suhtlemisoskusega, kohusetundlik, aus, aktiivne ja kõrge pingetaluvusega inimene.

„Spordi arendamisel pean oluliseks sporditaristu kaasajastamist ja noorsportlaste toetamist ja suunamistegevust eelkõige keskkoolis,” nentis Kikkas. „Keskkooli lõpetamine tähendab paljude noorte jaoks oluliste otsuste langetamist ja uude keskkonda asumist. Teistesse linnadesse või riikidesse suundumine põhjustab tihtipeale senise sportlaskarjääri katkemise. Selle tõttu lähevad paljude potentsiaalsete tippsportlaste anded raisku. Oluline on noorsportlastele teavitustöö tegemine ja toetuse pakkumine, et spordist kergekäeliselt ei loobutaks. Selle tulem on võrdlemisi laiahaardeline – edukad sportlased Valga vallast, kohalike elanike heaolu kasv, kõrgharitud noorte tagasitulek kodukohta, valla tuntuse kasv.”

Spordi puhul on Kikkase arvates ülimalt tähtis seda propageerida, luues  erinevaid võimalusi sportlike tegemiste harrastamiseks. „Valla elanikel peab olema tagatud võimalused spordiga tegeleda, et vähendada terviseriske ja kujundada liikumine üheks elustiili osaks,“ rõhutas Kikkas.

Noorsootöö osas on Kikkase arvates vajalik seniseid tegevusi edasi arendada, jätkuvalt pakkuda noortele erinevaid võimalusi vaba tahte alusel tegutseda ja end arendada. „Vaja on luua toimiv tugisüsteem, kus noored tunneksid end kindlana ja saaksid vajadusel abi spetsialistide poolt,“ sõnas Kikkas.

Viimased uudised