Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Talihooldust Valga valla kohalikel teedel teostatakse vastavalt talihooldustööde piirkonnale 1–15. Piirkonda kuuluvad Valga valla kohalikud maanteed, tänavad, avalikus kasutuses olevad erateed, eluasemekohtadeni viivad erateed, lasteaedade, seltsimajade, külakeskuste juurdepääsuteed, autoparklad.

Siin kaardimaterjali link:  https://valgagis.ee/portal/apps/webappviewer/index.html?id=8478e64688ab477582d2cb08ddd3a52b

Lumetõrje teostajate kontaktandmed:

 • Õru piirkond – Rein Rosenberg Vastse Mustakese talu, tel 508 3056
 • Sooru-Jaanikese-Paju – piirkond OÜ Edmest EDM, tel 5668 7344
 • Tsirguliina piirkond – OÜ Männimetsa talu, tel 5562 6130
 • Laatre piirkond – OÜ Männimetsa talu, tel 5562 6130
 • Tagula-Korijärve piirkond – Rimmi Põllumajandusühistu,  tel 518 8526
 • Iigaste-Muhkva piirkond – OÜ Männimetsa talu, tel 5562 6130
 • Vilaski piirkond – OÜ Männimetsa talu, tel 5562 6130
 • Lüllemäe piirkond – AS VALMAP GRUPP, tel 511 9083
 • Lüllemäe kergliiklustee – AS VALMAP GRUPP, tel 511 9083
 • Koobassaare-Rebasemõisa piirkond – Silver Visnapuu Alakonnu Talu,  tel 528 3135
 • Karula piirkond – AS VALMAP GRUPP, tel 511 9083
 • Pugritsa piirkond – Ratsimäe OÜ, tel 522 5443
 • Kaagjärve-Raavitsa piirkond – Ratsimäe OÜ, tel 522 5443
 • Taheva piirkond – Tulundusühistu Hargla Seemneühistu, tel 5324 437
 • Valga linn – RoadWest OÜ, tel 5357 2339; 5392 0007

Vald palub kinnistuomanikel üle vaadata kõik võimalikud takistused oma sissesõiduteel. Lumetõrjet teostavad traktorid on veidi üle kolme meetri kõrged.  Seega palume puude oksad lõigata tee kohal 3,5 meetri kõrguselt. Arvestada tuleb ka okste võimalikku paindumist lume raskuse all. Oluline on tähistada võimalikud takistused, et lumetõrje teostamise käigus ei rikutaks Teile olulisi asju, näiteks lillepeenrad, kaev vms.

Samuti palutakse tähistada sissesõidutee ligi ühe meetri kõrguste tähispostidega, et tuisuse ilmaga oleks lihtne tee asukoht üles leida.

Erakinnistul asuvate õuealade, parkimisplatside jms puhastamine ei kuulu tellitavate ja tasustatavate tööde hulka. Kui tekib vajadus suuremas mahus erakinnistu õueala vms lahti lükkamiseks, saavad kinnistu omanikud seda eraldi tellida talitööde teenuse osutajatelt.

Piirkondade hooldusspetsialistid

Õru ja Tõlliste piirkond – hooldusspetsialist Vallo Virnas, tel 5306 8933

Karula ja Taheva piirkond – välitööde juht Margus Viks, tel 5388 3601

Valga linn – välitööde juht Enno Kase, tel 513 4030

Viimased uudised