Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Valga VV

Seoses eriolukorraga on Valga vallavolikogu ja vallavalitsus arutanud vajadust vabastada lasteaias käivate laste vanemad lasteaia kohatasude maksmisest. Neljapäeval toimunud vallavolikogu istungil otsustatigi peale muudatusettepanekut, et vanemad ei pea tagasiulatuvalt alates 16. märtsist lasteaiakoha eest tasuma.

Vabastus kehtib õppeaasta lõpuni ehk 31. augustini ja puudutab kõiki lapsevanemaid olenemata sellest, kas laps käib sel perioodil lasteaias või mitte. Asevallavanem Karl Kirt sõnas, et juba tasutud, märtsikuu eest esitatud arvete alusel tehakse tulevikus tasaarveldus. Kuidas see täpsemalt toimub, selgub Kirti sõnul lähiajal. „Praeguse seisuga on avatud valvelasteaiana lasteaed Walko, ülejäänud lasteaiad avatakse vastavalt muutuvatele vajadusele ja eriolukorra leevenemise kavale järk järgult. Sealjuures järgitakse kindlaid juhiseid, et tagada laste tervise kaitse ja ollakse valmis reageerima, kui ilmneb haigusjuhtum,“ täpsustas Kirt lasteaedade töökorda.

Tänase otsuse tingis asjaolu, et seoses Vabariigi Valitsuse poolt 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra tõttu on sisuliselt võimatuks muutunud koolieelsete lasteasutuste töö ning lapsevanemad ei ole saanud soovitud mahus lasteaiateenust. Peredele oli antud tungiv soovitus ning eriolukorra meetmete rakendamise tõttu on lapsed olnud kodus. „Eriolukord on toonud kõigile kaasa ebamugavusi nende igapäevaelus, üks nendest on lasteaedade sulgemine. Seega oli täiesti loomulik teha otsus lasteaiatasust vabastamiseks,“ kommenteeris vallavanem Ester Karuse volikogu otsust. „Loodame, et see samm on paljudele peredele abiks sel keerulisel ajal, lisaks võib rakendatavaid piiranguid ja eesolevat keerulist majandusolukorda arvestades olla vanemate poolt kaetava osa tasumine olla neile liialt koormav ja ei ole praegust olukorda arvestades õiglane.“

Tavaolukorras on osalustasu suurus ühe lapse kohta Õru Lasteaed-Algkoolis, Lüllemäe Põhikooli lasteaias, Hargla Kooli lasteaias, Tsirguliina lasteaias „Õnnelind“ on 10 eurot kuus (millest 6 eurot on kohatasu ja 4 eurot õppevahendite osaliseks kulude katteks) ning Valga lasteaedades Walko, Buratino, Kaseke ja Pääsuke 17 eurot kuus (millest 11 eurot on kohatasu ja 6 eurot õppevahendite osaliseks kulude katteks).

Viimased uudised