Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valga vallavalitsus edastas selgituse Lõunaeestlase artikli kohta, milles on Lõuna-Eesti omavalitsustele heidetud ette laiskust seoses erivajadustega lastele mõeldud riiklike puudetoetuste kasutamisel.

Järgneb selgitus:

 

Eelmisel nädalal tuli välja uudis, mille pealkirjaks „Lõuna-Eesti omavalitsused on laisad laste puudetoetuste kasutajad“. 

Pealkiri on küll lööv, kuid siinkohal tuleks täpsustada, et tegemist on siiski üpris ebatäpse tiitliga.

„Tegemist ei ole toetuste maksmiseks mõeldud rahaeraldusega, vaid ainult raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks ette nähtud rahaga,“ selgitab ebatäpsust Valga valla sotsiaaltöö teenistuse juht Meeli Tuubel.

Tõsi on, et sotsiaalteenuste osutamiseks on rahaeralduste jäägid peaaegu kõigis Eesti omavalitsustes. See viitab aga süsteemse probleemi olemasolule. Sotsiaalministeerium ei ole vaatamata Eesti Linnade Liidu poolt esitatud tähelepanekutele lahendust otsinud, vaid viitab ainuüksi ebatäpsele asjaolule, et omavalitsustel on avarad võimalused selle kasutamiseks.

„Samakaua, kui omavalitsustele on tehtud rahaeraldisi puuetega laste sotsiaalteenuste rahastamiseks, siis sama kaua on ministeerium saatnud omavalitsustele ka juhiseid, mille jaoks seda raha ei tohi kasutada. Samuti on ülejäägid aastaid tekkinud, mitte ainult käesoleval aastal,” ütles Tuubel. „Keelatud on olnud nii eriilmeliste sotsiaalteenuste rahastamine kui ka range keeld, et raha ei tohi kasutada toetuste maksmiseks, vaid ainult sotsiaalteenuste finantseerimiseks.“

Nii näiteks ei tohiks sellest rahast toetada puudega lapsele abivahendi omaosaluse tasumist perele, sest perele makstav hüvitis on sotsiaaltoetus, mitte sotsiaalteenus.

Eelmisest aastast lisandus keeld selle raha kasutamiseks sotsiaalteenuse kujundamiseks ja arendamiseks.

„Raha tohib kasutada ainult konkreetse lapse isikustatud ja standardse sotsiaalteenuse jaoks. Sotsiaalteenuste loomine, näiteks ruumide kohandamine või töötajate koolitamine tähendab valmistumist mitte konkreetse lapse jaoks, vaid üldiseks teenuse valmiduseks,“ täpsustab sotsiaaltöö teenistuse juht.

Selle kõrval on riik algatanud Euroopa Liidu rahadega raske ja sügava puudega laste tugiteenuste osutamise üle-Eestilise projekti, mille raames saab ainuüksi Valga vallas 25 last tugiisiku ja lapsehoiu teenust.

„Arvestades eeltoodut, siis on väga keeruline kulutada ära selliste piirangutega seatud raha ja veelgi raskem kuulda etteheited selle mittekulutamise eest tingimuste tõttu, mida sotsiaalministeerium ise on kehtestanud,“ selgitab ilmunud uudise tagamaid Meeli Tuubel.

Viimased uudised