Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valga uus vallavanem Ester Karuse on ristanud piigid volikogu liikme Kaupo Kutsariga, kuna Kutsar tõi välja, et Karuse oli ise volikogu liikmena heaks kiitnud otsuse anda vallavanemale auto, mille Karuse hiljem tagastas.

Karuse saatis advokaadi kaudu Kutsarile nõude väited ümber lükata, kuna talle ei meeldinud järgmine Kutsari väide:

„Keskerakonda kuuluva värske Valga vallavanema Ester Karuse märgiline ametitegu ei olnud sugugi endise vallavanema ametiauto piltide ja loosungite saatel liisingufirmale tagasisaatmine, ehkki kõigest 5 kuud tagasi hääletas ta volikogus sama auto vallavanemale andmise poolt.“

Karuse esindaja Robert Sarv märkis: „Väide on vale, sest E. Karuse pole kunagi 5 kuud tagasi volikogus sama auto vallavanemale andmise poolt hääletanud. Kui teil on vastupidised tõendid, palun esitage. Kui teil tõendeid pole, siis tuleb väide ümber lükata.“

Kutsar vastas:
Valga Vallavolikogu 22.11.19 otsusega nr 135 „Valga Vallavolikogu 02. märtsi 2018 otsuse nr 3 „Valga vallavanema ametiauto kasutamine“ kehtetuks tunnistamine“ tunnistati kehtetuks otsus, mille kohaselt määrati sõiduauto Mitsubishi Outlander registreerimisnumbriga 070BHS vallavanema kasutusse.

Otsuse seletuskiri: „Kuna vallavanem ei kasuta eespool nimetatud sõidukit ametiautona, siis Valga Vallavolikogu otsus sõiduki ametiautoks määramise kohta tuleb tunnistada kehtetuks.“

Toona Valga Vallavolikogu liige Ester Karuse osales 22.11.2019 volikogu istungil ja hääletas otsuse poolt. Istungi protokollist nähtub, et toimus arutelu vallavanema kasutuses oleva uue auto üle (protokollis nimetatud asendusautona, ehkki volikogu liikmetele oli teada, et tegemist oli vallavalitsusele 5-aastase rendilepinguga soetatud KIA Sorentoga). Otsusega ei kohustatud vallavanemat enam sõitma Mitsubishi Outlanderiga ja sellega oli KIA Sorento vallavanema poolt kasutusse võtmine õigustatud.

Asjaolu, et Valga Vallavalitsus on ostnud Kia Sorento, mis oli üksnes vallavanema kasutuses, oli tolleks hetkeks teada nii volikogu liikmetele kui avalikkusele. Ajaleht Lõuna-Eesti Postimees 16.10.2019 lugu.

04.05.2020 telesaates Kuu-uurija antud intervjuus ütleb Ester Karuse vallavanemalt Mitsubishi Outlanderiga sõitmise kohustuse äravõtmise kohta: „See samm lõi võib-olla eelduse selleks, et vallavanem saaks hangitud KIA-ga hakata sõitma, sest eelmist autot enam ei ole lihtsalt“.

Kokkuvõtlikult oli Ester Karuse vallavolinikuna teadlik, et volikogu 22.11.2019 otsuse nr 135 mõju oli muuhulgas selline, et see andis vallavanemale õiguse sõita KIA Sorentoga. (minutid 15.00-15.50)

Viimased uudised