Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaksiklinna Valga-Valka arendamise projekti abil ühendatakse omavahel Valga ning Valka linnad, et kujuneks ühtne kesklinna piirkond ja jalakäijate tänav, mis toetaks piiriülest liikumist ning looks ühist linnaruumi.

Projekti käigus uuendatakse ja arendatakse ühist avalikku ruumi, hõlmates nii kesklinna piirkonda kui ka jalakäijate (Sõpruse/Raina) tänavat Valga-Valka linnades. Projekti tulemusel valmib hubane ning unikaalne avalik ruum linna elanikele ja külastajatele.

Ettevalmistused projekti „Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine” elluviimiseks algasid juba 2016. aastal, kui korraldati rahvusvaheline arhitektuurivõistlus atraktiivseima lahenduse leidmiseks. Arhitektuurivõistluse võitis töö pealkirjaga „Cross-Border Strands”, mille autorid on Hispaania arhitektid firmast „In Project Studio Barcelona S.C.P”.

Valka-Valga kaksiklinna keskuse arendamise projekti peapartner Valka kihelkonnaduuma ja Eesti rahandusministeerium Eesti-Läti programmi korraldusasutusena allkirjastasid INTERREG Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahastuslepingu projekti „Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine (rr. Est-Lat 51)” finantseerimiseks. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 3,5 miljonit eurot, millest 85 protsenti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond INTERREG Eesti-Läti programmist. Projekt viiakse ellu kahe omavalitsuse Valka kihelkonnaduuma ja Valga vallavalitsuse koostöös. Valka projekti eelarve on 1,78 miljonit eurot ning Valga eelarve 1,7 miljonit eurot. Valga vallavalitsuse omaosalus projektis on 262 713 eurot.

Tänavu 15. novembril toimus Valga raekojas partnerite, projekteerijate ning arhitektide töökoosolek, mille käigus tutvustati ehitusprojekti eskiislahendust ning arutati ehitusprojekti tehnilisi üksikasju. Ehitusprojekt valmib käesoleva aasta lõpuks, misjärel hakatakse tegema ettevalmistusi ehitustööde alustamiseks.

Viimased uudised