Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Allikas: https://armyinform.com.ua/

Seitse leedulast kümnest usub, et Venemaa kujutab endast reaalset ohtu Leedu riiklikule julgeolekule, selgus LRT tellitud küsitlusest. Eksperdid ütlevad, et see on nii lai konsensus kui pluralistlikus ühiskonnas on üldse võimalik saavutada, kuigi etniliste leedulaste ja riigi vähemuste vahel on ilmne lõhe.

Leedu elanikkonna esindusliku küsitluse viis 15.–25. märtsini läbi küsitlusfirma Baltijos Tyrimai. Selles osales 1115 täiskasvanud vastajat. Veapiir on 2,9 protsenti.

Vastajatelt küsiti, kas Venemaa kujutab nende arvates reaalset ohtu Leedu riiklikule julgeolekule.

Küsitluse järgi arvab seitse inimest kümnest, et Venemaa kujutab endast reaalset ohtu Leedu riiklikule julgeolekule (29% vastas kindlasti jah, 41% pigem jah), samas kui veerand (23%) ei nõustu väitega (4% vastas kindlasti ei, 19% ütles pigem ei). Seitse protsenti vastanutest ei omanud arvamust või ei vastanud küsimusele.

Sotsiaalmajanduslikult ega vanuseliselt olulisi erinevusi ei esinenud, kuigi naised (74%) nõustuvad tõenäolisemalt kui mehed (65%), et Venemaa kujutab reaalset ohtu Leedu riiklikule julgeolekule, nagu ka alla 50-aastased (74%), maapiirkondade ja väiksemate linnade ning leibkonna madalaima sissetulekurühmaga (77%) elanikud.

Ainus elanikkonna grupp, mis paistis teiste hulgast silma olid mitteleedukeelsed. Pooled neist ei nõustunud sellega, et Venemaa kujutab Leedule tõelist ohtu, samas kui 31% arvas, et see nii on.

Vilniuse ülikooli politoloogiaprofessor Dovilė Jakniūnaitė ütleb, et kui 70 protsenti elanikkonnast on milleski ühel meelel, on see kõrge näitaja.

„See peegeldab nii poliitilist suunda kui ka avaliku inforuumi hoiakuid. Ma arvan, et see pole ootamatu näitaja,”ütleb ta LRT.lt-le.

Vytautas Magnuse ülikooli (VDU) riigiteaduste ja diplomaatia teaduskonna prodekaan Mindaugas Norkevičius ütleb, et Leedu geograafiline asend viib selleni, et riiklik julgeolek on teistest küsimustest ülimuslik.

„Teemad nagu keskkonna-, sotsiaal- või majanduslik julgeolek on Leedu diskursuses varjutatud geopoliitiliste ohtude, territoriaalse terviklikkuse, piirikaitse, teiste riikide ohtude ja regionaalsete konfliktide varju,” räägib Norkevičius LRT.lt-le.

Kuna suurem osa avalikust diskursusest on keskendunud Venemaast tulenevatele ohtudele, hakkavad inimesed seda loomulikult kõige pakilisema probleemina tajuma, ütleb ta.

„Kui me ei räägi palju sellistest probleemidest nagu kliimamuutused, küberjulgeolek, ränne, siis varjutavad kõik muu sellised probleemid nagu oht territoriaalsele terviklikkusele või regionaalse konflikti oht,” ütleb Norkevičius.

Isegi ülekaalukas avalikus diskursuses, milles väidetakse, et Venemaa kujutab Balti riikidele eksistentsiaalset ohtu, tundub suurena 23% vastanutest, kes on sellele seisukohale vastu.

Jakniūnaitė juhib aga tähelepanu sellele, et me ei tea tegelikult, mis nende arvude taga on. Mõned vastajad ei pruugi arvata, et Venemaa on oht, sest Leedut kaitsevad tõhusalt rahvusvahelised organisatsioonid, näiteks NATO.

„Üheski ühiskonnas ei mõtle kõik samamoodi, välja arvatud juhul, kui meil on selline radikaalne olukord nagu Ukrainas, kus sõja alguses oli [president] Volodõmõr Zelenski toetus üle 90 protsendi,” ütleb ta. „Ma ei ütleks, et 23% inimesi, kes mõtlevad teisiti, on ohuks, või et nendega on midagi valesti.”

Norkevičius usub, et osa neist vastajatest tunnevad end rahvusvaheliste organisatsioonide kaitse all turvaliselt, samas kui teised võivad olla „mõjutatud Venemaa propagandast”.

„On grupp inimesi, kes sooviksid hoida Venemaaga võimalikult tihedaid suhteid ega näe seetõttu ohtu. Seal on propaganda ja esilekerkivate infoohtude element,” ütleb ta.

Kui rääkida märkimisväärsest lõhest selles, kuidas etnilised leedulased ja mitte-leedulased näevad Venemaa ohtu, siis Jakniūnaitė ütleb, et osa sellest võib olla lihtsalt statistiline mõju. Etnilistest vähemustest vastajad moodustasid valimist ligikaudu 10% – vastavalt nende osakaalule elanikkonnas – ja nii väike arv toob kaasa suurema statistilise vea.

Kuigi, lisab ta, on leedukeelse enamuse ja vähemusrühmade vahel tõelisi arvamuste erinevusi.

„Suure tõenäosusega määrab mõne muukeelse inimese suhtumise gruppi kuulumine ning teiseks põhjuseks on veidi erinev info või sotsiaalne ruum, mida nad kasutavad. Need on kõige tõenäolisemad seletused, miks need inimesed ei näe Venemaad ohuna,” ütleb Vilniuse ülikooli professor.

Norkevičius väidab, et etnilised vähemused tarbivad suurema tõenäosusega Venemaa meediat, mis mõjutab nende ettekujutust Venemaast.

„Kui grupp inimesi puutub kokku teise riigi infoväljaga ja kuulab uudiseid vene keeles, võib jääda mulje, et ohtu pole. Kui samas Leedu infoväljas on Venemaa oht domineeriv, kohati isegi ainulaadne julgeolekuprobleem, mis ei jäta ruumi muudele probleemidele,” ütleb ta.

Viimased uudised