Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus kiitis heaks käibemaksuseaduse muudatused, millega väheneb väikeettevõtjate kohustus piiriülesel tegutsemisel ennast käibemaksukohustuslaseks registreerida.

Kehtiva seaduse kohaselt peab ettevõtja välisriigis tooteid ja teenuseid müüma hakates end seal koheselt ka käibemaksukohustuslasena registreerima. Ilma selleta on õigus tegutseda üksnes oma asukohariigis, kui käive ei ületa riigi käibemaksukohustuse lävendit. Eestis on see 40 000 eurot.

„Selleks et meie väikeettevõtjad saaksid edaspidi mugavamalt Euroopa Liidus tegutseda, saab seda teha ilma registreerimise ja aruandluskohustuseta – tuleb vaid jälgida, et ta jääks lubatud lävendite piiresse,” sõnas rahandusminister Mart Võrklaev.

Seadusemuudatustega võetakse Eesti õigusesse üle ELi väikeettevõtja erikorra rakendamise direktiiv. Erikorra kasutamine teistes liikmesriikides eeldab, et Eesti ettevõtja teeb selleks eelteate Eesti maksu- ja tolliametile. Väikeettevõtja erikorra kasutamine on vabatahtlik. Kes seda kasutada ei soovi, sellel tekib teises liikmesriigis maksukohustuslasena registreerimise kohustus esimesest eurost.

Erikorra rakendamise põhieelduseks on, et ettevõtja aastane käive kogu Euroopa Liidus ei ületa 100 000 eurot. Järgmiseks tuleb vaadata kohalikke käibemaksukohuslaseks registreerimise lävendeid. Nt kui ettevõtja käive Eestis on 42 000 eurot, siis Eestis tegutsemiseks tuleb ennast juba käibemaksukohuslaseks registreerida. Aga kui sama ettevõtja käive Lätis on 10 000 eurot, siis seal käibemaksukohuslaseks registreerida pole tarvis.

Eestis registreeritud ettevõtlusega tegelevaid isikuid, kes tegutsevad ka teises liikmesriigis ja kelle kalendriaasta käive ei ületa 100 000 eurot, on ligi 9000.

Lisaks muutub uute ehitiste käibemaksustamise põhimõte. Praegu on täiesti uue ehk veel kasutusele võtmata ehitise müük maksustatav ja hilisem müük maksuvaba. Seetõttu esineb juhtumeid, kus ehitis võetakse kasutusele näiliselt ja seejärel müüakse maksuvabalt. Selliste olukordade vältimiseks on edaspidi maksustatav ehitis, kui see müüakse esmakordselt esimese kasutusaasta jooksul.

Veel muutub põhivara soetamisel makstud sisendkäibemaksu arvestus. Kui põhivara kasutamine erineb prognoosist, tuleb teha sisendkäibemaksu ümberarvestus lähtuvalt sellest, milleks põhivara tegelikult kasutama hakatakse.

Seadus jõustub kava kohaselt 2025. aastast.

Viimased uudised