Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kuna õpilaste vastuvõtu osas pole Haridus- ja teadusministeerium koolidele erijuhiseid andnud, siis otsustas Võru Gümnaasium alustada uute 10. klassi õpilaste vastuvõtuga.

Kool võtab õpilasi 10. klassi vastu põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi tunnistusele ja jooksva õppeaasta hinnetelehele kantud hinnete ning sisseastumisvestluse tulemuste alusel. Vestlusele registreerumine toimub kuni selle pühapäeva, 22. märtsini (kaasa arvatud). Vestlusele jõudmiseks tuleb õpilasel täita kooli veebilehel elektrooniline ankeet ja oodata kutset vestlusele. Registreerunud õpilastega viiakse vestlused läbi siis, kui olukord on normaliseerunud. Vestluse eesmärk on kooli poolt välja töötatud kriteeriumide alusel välja selgitada õpilase õppeedukus, huvid, silmaring ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele ning koolivaliku põhjused.

„Ma loodan, et eriolukord meie vastuvõttu väga palju ei mõjuta. Hetkel oleme pidanud ära jätma avatud uste päeva ja edasi lükkama tasemetestid. Uued õpilased on vaja ju ikkagi kuidagi vastu võtta. Parem on tegeleda ettevalmistustega ja asjaga jooksvalt, kui jääda hilja peale,” kommenteeris koolijuht Karmo Kurvits.

Õpilaskandidaate, keda kool on valmis vastu võtma, teavitatakse maikuus. Õpilasi, kes ei osutunud valituks, teavitatakse samal ajal.

Võru Gümnaasiumis on võimalik õpinguid jätkata loodus-, humanitaar- ja reaalsuunas. Õppetöö toimub perioodõppena, tunnid on 75 minuti pikkusega. Iga perioodi lõpus toimub ülekooliline valikainete nädal, kus igal õpilasel on võimalus arendada oma oskusi ja teadmisi just temale huvipakkuvas valdkonnas. Näiteks käesoleva õppeaastal oli õpilastel valida ligi 50 erineva valikkursuse vahel.

Võru Gümnaasiumi missiooniks on olla akadeemilises õhkkonnas mõtestatud valikuid pakkuv ja pingutusele suunav avatud kool. Kool on uusi horisonte avav koht, kus iga silmapilk on väärtuslik.

Kommentaarid

Viimased uudised