Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaire Sepper. Foto: Hedman
Eestis avatakse ühtne täitmisregister, kust igaüks saab täpse ülevaate enda ning õigustatud huvi olemasolul ka teiste inimeste võlgadest ja nõuetest, kirjutab advokaadibüroo Hedman jurist Kaire Sepper.
Uus Justiitsministeeriumi poolt hallatav register peaks tööle hakkama järgmise aasta 1. jaanuarist. Ühtne täitmisregister saab olema keskne ja kõigile kättesaadav koht, kus nii inimesel endal kui ka kolmandatel isikutel on võimalik saada infot käimasolevate täitemenetluste kohta. Täitmisregistrist saavad infot ka eraisikud, et näiteks enne lepingulisse suhtesse astumist kontrollida teise lepingupoole maksedistsipliini.
Advokaadibüroo Hedman jurist Kaire Sepper selgitas, et seni sai inimene infot enda suhtes läbiviidavate täitemenetluste kohta eesti.ee portaalist või tehes päringu Kohtutäiturite- ja Pankrotihaldurite Kojale. „Seni olid andmed inimese võlgade kohta puudulikud ning inimene ei saanud kuskilt täpset infot, kui suur on tema võlajääk, kes on sissenõudja jne. Tihti kuvati päringu vastuses juba lõpetatud nõuded, vastused tulid mitme erineva failina, kus andmed tihti ei klappinud ning seega tuli lisaks teha eraldi päring igale kohtutäiturile,” selgitas Sepper.
Täitmisregistrist saab tulevikus infot, millised võlad inimesel on, nende suuruse ja jäägi. Teavet antakse nende täitemenetluste kohta, milles on möödunud vabatahtliku tasumise tähtaeg. Sellega soovib Justiitsministeerium tagada täitemenetluse läbipaistvus ja selgus ning kindlustada, et menetlusosalistel on igal ajahetkel võimalik saada täpne ülevaade sundtäitmisel olevatest nõuetest, nende järjekorrast ja seatud arestidest.
Uus register hakkab täitma nii täitemenetlusregistri kui ka elektroonilise arestimissüsteemi ülesandeid.  „Täitmisregistris olevate andmete õigsus on tagatud sellega, et täitemenetluse registreerimine on menetlejale kohustuslik ning ilma registreerimata ei ole menetlejal võimalik täitetoiminguid teha, ennekõike seada areste,” tõi Sepper välja.
Hedmani jurist tõi välja, et teoorias võiks täitmisregistri kasutuselevõtt vähendada võlgnikele antavate laenude hulka ja parandada võlgnike finantsolukorda. „Näiteks krediidipakkujatel on mõistlik enne otsuse langetamist kontrollida, kas inimesel on käimasolevaid täitemenetlusi,” sõnas ta.
Võlgadega tegelemiseks soovitas Sepper abiks võtta tasuta allalaetava „Täitemenetluse juhend võlgnikule”, mis sisaldab juhiseid ning erinevate avalduste näidiseid. Juhend on leitav advokaadibüroo Hedman kodulehelt: https://hedman.legal/et/hedman-lift/

Viimased uudised