Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Unsplash

Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ning Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi eesmärk on noorsootöö ja huvitegevuste kaudu pakkuda tuge mitteõppivatele ja -töötavatele noortele. Programm kestab 2029. aastani.

Noorsootöö ja huvitegevus ei saa küll vahetult parandada noorte majanduslikku seisu, asendada turvalist kodu ega tõhusat sotsiaal-, lastekaitse- ja haridussüsteemi, kuid aitab kindlasti vähendada ebavõrdsete olude mõju noore tulevikule. Meie programm, mis keskendub noortele, kes ei õpi ega tööta, aitab parandada noortevaldkonna teenuste kättesaadavust igas vanuses noore jaoks,” sõnas Haridus- ja Noorteameti projektijuht Ingrid Joosep.

Statistikaameti hiljutisest analüüsist selgus, et 2021. aasta neljandas kvartalis oli Eestis 18 000 15-26aastast noort, kes ei õppinud ega töötanud. Viimasel paaril aastal on need numbrid tõusnud. Programmi tähtis fookus on koolitee katkestanud noorte aitamine, sest pooleli jäänud haridustee on oluline takistus, miks noored ei leia endale hiljem sobivat tööd,” selgitas haridus- ja teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja Riin Tamm.

Programmi eesmärki aitavad ellu viia neli tegevust: noorsootöö ning huvihariduse ja –tegevuse kvaliteedi arendamine ja noorte kaasamine, mitteõppivate või -töötavate noorte toetamine, riikliku noortevaldkonna seire- ja analüüsisüsteemi arendamine ning noorte vaimse tervise toetamine.

„Noorte huvi noorsootöös, huvihariduses ja huvitegevuses osalemise vastu saame suurendada, kui parandame tegevuste kvaliteeti ning toome need noorele lähemale, tema kodupiirkonda. Kui huvipakkuvad tegevused on kodule lähedal, siis on ka suurem tõenäosus, et noored ei jää töö- või koolielust nii lihtsalt kõrvale,” rääkis Joosep programmi tegevustest.

Noorte abistamiseks toetatakse järgnevate aastate jooksul ka mobiilse noorsootöö rakendamist piirkondades, kus on rohkem mitteõppivaid ja -töötavaid või selles riskis olevaid noori. Eesmärk on olla neile toeks ja aidata nad tagasi kooli või tööturule.

Joosepi sõnul suurendatakse programmi raames ka noortevaldkonnas töötavate inimeste andmeteadlikkust, tagatakse jätkusuutlik teadus- ja arendustegevus ning hinnatakse pidevalt tegevuste ja teenuste mõju ning kvaliteeti.

Programmi eesmärki aitab ka saavutada noorte vaimse tervise alaste teadmiste suurendamine. “Kuivõrd vaimse tervise probleemide ennetamine muutub aina olulisemaks, siis noorte vaimse tervise toetamine on programmi oluline fookus,” rääkis Joosep ning lisas, et selleks kohandatakse Eesti oludele sobivaks koolipõhine ennetusprogramm Youth Aware of Mental Health, mis suurendab kolmanda kooliastme noorte teadlikkust vaimset tervist toetavatest võimalustest ja arendab nende oskusi probleemidega toimetulemiseks.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks” raames.

Programm kestab 2023.-2029. aastani ning selle kogumaksumus on 13,6 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu toetuse osakaal on 70 protsenti ja riikliku kaasfinantseeringu osakaal on 30 protsenti.

Tutvu ka Haridus- ja Noorteameti tellitud Statistikaameti analüüsiga mitteõppivate ja -töötavate noorte kohta Statistikaameti blogis: 18 000 noort ei õpi ega tööta. Miks see nii on? | Statistikaamet 

Viimased uudised