Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Täna Riigikogus esimese lugemise läbinud seaduseelnõu järgi saab tulevikus võtta vastutusele ka isiku, kes kogub riigi julgeoleku õõnestamiseks infot ka mittesalajaste valdkondade kohta.

Lisaettepanekuna soovis justiitsminister muuta ka kodakondsuse seadust, mis võimaldaks kodakondsuse ära võtta isikult, kes on toime pannud riigireetmise või osaleb terroristliku ühenduse tegevuses või on avaldanud toetust terroristlikule ühendusele.

„Õigel ajal karistusõiguslikult sekkumata jätmine võib pöördumatult kahjustada Eesti sõltumatust ja territoriaalset terviklikkust. Seetõttu on vaja karistusseadustikku täiendada uue kuriteokoosseisuga, mille kohaselt oleks üheselt ja selgelt karistatav tegevus, mis oma olemuselt on suunatud Eesti Vabariigi julgeoleku vastu,“ selgitas justiitsminister Urmas Reinsalu.

Eelnõus sätestatakse kuriteona selgesõnaliselt välisriigi luure- või julgeolekuteenistuja poolne Eesti julgeoleku vastu suunatud luuretegevus ning sellise tegevuse toetamine.

Eelnõu kohaselt sätestatakse edaspidi kuriteona ka väljaõppe saamine terrorikuriteo toimepanemiseks ning terroristlikul eesmärgil reisimine, selle korraldamine, rahastamine ning toetamine.

Reisimine terroristlikel eesmärkidel on tulevikus karistatav kuriteona juhul, kui inimene reisib teise riiki eesmärgiga panna seal toime terrorikuritegu, osaleda terroristliku ühenduse tegevuses või saada terroristlikku väljaõpet. Selle eest sätestatakse karistuseks kuni viieaastane vangistus.

Ettepaneku kohaselt kaasneb kodakondsuse äravõtmine üksnes esimese astme riigivastase kuriteo toimepanemisega, millega on karistusseadustik ette näinud raskeima karistusena üle viie aastase vangistuse või eluaegse vanglakaristuse. Kodakondsust ei saa ära võtta isikult, kes on omandanud Eesti kodakondsuse sünniga.

Viimased uudised