Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

haigekassa

Eesti Külaliikumine Kodukant läbi viidud küsitlus näitab, et postkontorite sulgemine vähendab postiteenuste kättesaadavust.

Postiteenuseid  pidas oma kodukohas kättesaadavaks  68,1 protsenti vastajaist. „Valdava enamiku vastajate meelest tooks postkontorite sulgemine kaasa ennekõike postiteenuste kättesaadavuse vähenemise nende kodukohas – sel arvamusel oli 80,4 protsenti vastajaist,” selgitas Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk.

Vastajad pakkusid postkontoritele ka alternatiive: postipunktid või postiteenustega seotud kauba müük kohalikes kauplustes, postipunkt raamatukogus. Mitmed vastajad nägid alternatiivina pakiautomaate. „Rõhutati ka kojukande olulisust, postiljoniga suhtlemist ja pakuti välja, et postiljon võiks ka kirju ning pakke kaasa võtta.  Üks vastaja pakkus välja, et külade vahel võiks käima panna postibussi – see sõidaks kindlal ajal nädalas läbi küla ja inimesed saavad selle abiga oma asjad aetud, peavad lihtsalt selle kindla kuupäevaga arvestama,” rääkis Habakukk.

Habakuke sõnul on kõige olulisem, et inimesed ei jääks muutuste tuules olulise teenuseta. „Postkontori või postipunkti asukohast olulisem on see, et vajalikud teenused oleks inimesele tema kodukohas kättesaadavad,” rõhutas ta.​

Kodukant viis sel nädalal liikmete seas läbi küsitluse postkontorite võimaliku sulgemise teemal. Küsitlusele vastas 170 inimest küladest üle Eesti:  40,2 protsenti vastanuist peab kodukohas leppima postkontoriga, mis on kaugemal kui 10 kilomeetrit, 45,6 protsenti vastanuist saab käia postkontoris kuni 10 kilomeetri kaugusel.  ​

Taust:
MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant on juriidiliste isikute ühendus, mis liidab Eestimaa maapiirkondade tasakaalustatud arengut taotlevad ja edendavad ning külaelu väärtustavad organisatsioonid. Liikumise eesmärgiks on kogukondliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu,  pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust.

Kommentaarid

Viimased uudised