Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

SEB korraldatud uuringust selgub, et 53 protsendi Eesti noorte netopalk on alla 1200 euro ehk keskmisest palgast märgatavalt väiksem. Sellest kõrgemat palka teenib umbes kolmandik 18-29-aastastest ehk 34 protsenti ning 12 protsendil noortest puudub sissetulek.

Eesti noortest 16% on hõivatud ainult õppimisega, 17% kombineerib õppimist töötamisega ning 51% tegelevad töötamisega. Töötuid on 18-29-aastaste hulgas 9%, kellest enim (14%) on 18-19-aastased.

Ligi pooled (48%) 25-29-aastastest teenivad rohkem kui 1200 eurot kuus, samas kui 49% 18-19-aastaste netosissetulek on kuni 500 eurot kuus. Ühtlasi hakkab uuringu tulemustest silma, et 46% meestest teenivad kõrgemat kui 1200-eurost netopalka, seevastu naiste hulgas on see näitaja 25%. Väiksema kui 800-eurose netosissetulekuga mehi oli 24%, kuid naisi 36%.

„Vaadetes 18-29-aastaste sissetulekuid, tuleb kindlasti arvestada asjaoluga, et kolmandik noortest õpivad kas täiskohaga või töö kõrvalt. Sellest tulenevalt on ka selge erinevus 18-19-aastaste ning 25-29-aastaste palkade vahel – ligi kümne aastaga koguneb juba oluliselt suurem teadmiste, oskuste ja kogemuste pagas. Samas on kõikides vanuserühmades märkimisväärne vahe meeste ja naiste palkades. Madalama sissetulekuga naisi on rohkem kui mehi ning vastupidi, kõrgema palgaga mehi on rohkem kui naisi. On murettekitav, et mida kõrgemaks palganumbrid lähevad, seda enam sooline palgalõhe suureneb,“ rääkis SEB eraklientide segmendi müügijuht Victoria Tkatš.

Ühtlasi selgus uuringust, et 38% Eesti noortest oleksid oma praeguste teadmiste ja kogemuste juures rahul suurema kui 1500-eurose netosissetulekuga kuus. Taaskord on märkimisväärne erinevus meeste ja naiste ootuste vahel: 45% meestest leiab, et võiksid teenida rohkem kui 1500-euro suurust netopalka, samas kui naiste hulgas on see näitaja 32%. Ka tuleviku osas on noored mehed ambitsioonikamad kui naised. Viie aasta pärast loodab 26% naistest saada suuremat kui 2500-eurost netopalka, samas kui meeste hulgas on see näitaja 41%.

„Uuringust hakkab silma, et noored mehed on mõnevõrra ambitsioonikamad kui naised. Nad hindavad oma praeguseid oskusi ja kogemusi rohkem, mistõttu on meestel kõrgem palgaootus nii praegu kui ka tuleviku vaates. Samas kui naiste ootus palgale on tagasihoidlikum. Palgateemadel on oluline kõneleda, et ka noored naised oskaksid hinnata enda oskusi, teadmisi ja kogemusi ning küsida tööturul meestega võrdväärset palka,“ rõhutas Tkatš.

SEB korraldatud uuring toimus 2022. aasta novembris. Uuringu viis läbi Norstat ja kokku vastas Eestis 414 noort vanuses 18–29 aastat.

Viimased uudised