Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: kaitsevägi

Eelmisel aastal kaitseväe tellitud pilootuuringu tulemusel selgus, et reservväelaste hoiakud enda rolli ja reservväe olulisuse osas on üldiselt positiivsed, kuid lähedaste ja tööandjate poolne tugi õppekogunemistel osalemiseks saaks olla veel tugevam.

„Mul on hea meel, et meie reservväelased oskavad väärtustada oma ajateenistuses saadud kogemust ning mõistavad oma rolli olulisust riigikaitses. Õppekogunemistel osalenute protsent võimaldab küll õppuseid korraldada, kuid kaitseväe eesmärk on seda veel paremaks saada, mistõttu on oluline selgitada välja peamised õppekogunemistel osalemist pärssivad põhjused,“ ütles kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Enno Mõts.

Uuring näitas, et reservväelased tajuvad reservväes palju tugevamaid positiivseid väärtuseid kui need mehed ja naised, kes ei ole ajateenistust läbinud. Samuti on meessoost reservväelaste hulgas motivatsioon Eesti kaitsmise osas kõrgem kui reserväkke mitte kuuluvatel meestel.

Uuringuga analüüsiti ka reservväelaste elukaaslaste ja tööandjate suhtumist reservväelaste õppekogunemisel osalemise suhtes. Esmased tulemused näitasid, et ainult 8 protsenti küsitletud elukaaslastest julgustaks reservväelast õppekogunemisel osalema ning suurem osa (76 protsenti) jätaks otsuse õppekogunemisel osaleda reservväelase enda teha. Tööandjate seas julgustaks õppekogunemisel osalemist 47 protsenti vastanutest ja 45 protsenti vastanutest laseks töötajal ise otsustada .

„Reservväelaste oluline tugi ja innustajad on nende pered ja tööandjad. Uuring näitab et nende suhtumine õppekogunemiste suhtes on pigem neutraalne, mitte selle vastu. On selge, et toetav suhtumine teeks õppekogunemistel osalemise otsuse reservväelase jaoks lihtsamaks,“ ütles brigaadikindral Mõts.

Õppekogunemiselt puudumiste peamiste põhjustena tõid reservväelased sarnaselt varasematele aastatele välja perekondlikke põhjuseid, tööalaseid põhjuseid ja ootamatuid olukordi.

Agentuuri Initiative poolt korraldatud uuringu ja analüüsi eesmärk oli kaardistada reservväelaste ja nende lähikonna hoiakuid nii seoses Eesti julgeoleku ning reservväega, kui ka tunnetatavate õppekogunemistel osalemist takistavate teemadega. Uuringus osales üle 500 inimese. Uuring korraldati 2022. aasta detsembris.

Viimased uudised