Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

SEB viis koostöös Nordstatiga Baltikumis läbi küsitluse, kus uuriti inimeste valmisolekut ettevõtlusega alustamiseks. Selgus, et 41 protsenti vastanutest on mõelnud lähima kolme aasta jooksul oma ettevõtte loomise peale.

Ettevõtlus on läbi aastat muutunud järjest populaarsemaks valdkonnaks ja ettevõtte asutamine on aastatega muutunud väga lihtsaks protsessiks. Tulenevalt sellest ei ole ka üllatus, et üldiselt on elanike meeleolu oma äri alustamisest kõigis kolmes Balti riigis sarnane. Läti elanikkond on pisut positiivsem ja 47% vastanutest on järgmise kolme aasta jooksul kaalunud ettevõtjaks hakkamist. Eestis on oma ettevõtte loomisele mõelnud 41% elanikkonnast, Leedus aga 37%, selgus SEB panga uuringust.

Küsitlusest selgub, et kui Eesti juhtidest mõtleb lähima kolme aasta jooksul ettevõtlusega alustamise peale 60%, siis ametnikest ja spetsialistidest on selle peale mõelnud 42%. Sama mõtet mõtleb ka üle poolte õpilastest ning lastega kodus olevatest emadest.

Kõige suuremaks takistuseks peavad 49% vastajatest üldist olukorda ehk makse, bürokraatiat, majanduslikku olukord jne. Järgnevad hirm ebaõnnestumise ees ja teadmiste nappus. „Kindlasti on erinevaid põhjuseid, miks ettevõtlusega tegelemine jääb ainult mõtteks või lühiajaliseks katsetuseks, aga ma tooksin välja, et turu-uuring on jäetud tegemata ja toote või teenuse järgi puudub tegelikult vajadus ning lähtutakse eeskätt enda soovidest ja vajadusest,“ ütles SEB ärikliendi segmendi juht Tatjana Vakulenko. „Tihti jääb tegematus ka selle taha, et puuduvad vajalikud teadmised,“ lisab Vakulenko.

 

„SEB toetab igakülgselt ettevõtlusega alustamist ja ettevõtluse arendamist. Lisaks kasvuprogrammile, mis aitab juba olemasolevatel ettevõtetel liikuda suuremate ambitsioonide suunas ja eAkadeemiale, mis toetab alustavaid ettevõtjaid teadmistega, on ettevõtetele loodud erinevad ärikliendi paketid, mille vahel aidatakse valida igale ettevõttele just talle sobib variant. Ja näiteks praegu käimasolev pakkumine võimaldab SEB uutel äriklientidel paketti kasutada kolm aastat täiesti tasuta,“ ütles Vakulenko.

 

Mida suurem leibkond, seda rohkem mõeldakse ettevõtlusega alustamise peale

 

Kõige vähem (35%) mõtlevad ettevõtlusega alustamise peale leibkonnad, kus on üks liige ning leibkonna arvu kasvades kasvab ka mõte ettevõtlusega lähima kolme aasta jooksul alustada. Näiteks viie või enam liikmega leibkonna esindajatest mõtleb ettevõtlusega alustamise peale 63% vastanutest.

 

Kõige rohkem ollakse nõus edasi lükkama reisimist, et saaks lähima kolme aasta jooksul ettevõtlusega alustada ning kõige vähem ollakse nõus edasi lükkama kõrghariduse omandamist.

 

SEB uuring toimus oktoobri alguses 2021. aastal. Kokku vastas Balti riikides 3000 inimest vanuses 18-74 eluaastat, neist Eestis 1000.

Viimased uudised