Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Pixabay

Täna on Eestis elektriautosid veel üsna vähe, paari protsendi ringis, samas uute autode hulgas tuleb neid turule aina rohkem. Järgmistel aastatel võib aga oodata küllaltki suurt hüpet, sest inimesed soovivad järjest enam elektriautot omada, selgus If Kindlustuse poolt läbi viidud uuringust.

Uuringust selgus, et järgmise viie aasta jooksul soovib endale elektriauto osta 10 protsenti Eesti inimestest, 18 protsenti inimestest plaanib sellise auto ostu, aga teeb seda rohkem kui viie aasta pärast, kolmandik inimestest ei kavatse elektriautot osta ja 40 protsenti ei oska täna veel öelda, kas nad ostavad elektriauto või mitte.

If Kindlustuse Balti kahjude tehnilise vanemeksperdi Marion Meiuse sõnul on näha, et inimeste soov omada elektriautot aasta-aastalt aina suureneb.

„Lisaks elektriautode kindlustamisele oleme jälginud laiemalt trende. Varem läbi viidud uuringud pole seni veel näidanud nii laialdasi plaane hankida elektriauto. Laias laastus jagunevad vastajad kolmeks: ühed soovivad osta, teised ei soovi ja kolmandad pole veel otsustanud. Kuna elektriautod on ühiskonnas küllaltki uued, ei tea inimesed, kas osta uus või kasutatud auto. Pooled eelistavad uut, viiendik kasutatud autot ja kolmandik ei oska täna veel öelda,” selgitas Meius.

Kaks kolmandikku neist, kes soovivad elektriauto osta, peavad tähtsaimaks seda, et elektriautoga on soodsam sõita ja see on jätkusuutlikkuse vaates parem. Kolmandikule on oluline see, et elektriauto hooldusele kulub vähem raha, sellega on võimalik sõita bussiradadel ja teatud piirkondades tasuta parkida. Paljudele meeldib ka elektriautode kiirendus ja mugavus.

„Uurisime ka neilt, kellel täna elektriautot ei ole, et miks neil seda pole. Kaks kolmandikku vastas, et elektriautod on liiga kallid, pisut rohkem kui kolmandikul pole sobivat laadimiskohta ja nende hinnangul on autode sõiduulatus veel liiga väike. Ligi viiendik inimesi ei usu, et elektriautod on jätkusuutlikud, nad ei usalda kasutatud elektriautosid või elektriautosid üldse. Kümnendik vastanutest aga leidis, et täna on turul veel liiga vähe elektriautosid, mille hulgast valik teha,” täpsustas Meius.

Uuringu tulemustest selgus, et rohkem soovivad elektriautot omada mehed (31%) kui naised (25%). Põhja-Eestis ja pealinnas tahaks endale elektriautot enam kui kolmandik vastanutest, Kesk- ja Lääne-Eestis pisut vähem kui viiendik. Kõrgharidusega inimestest soovib elektriautot rohkem kui kolmandik, teiste puhul on see näitaja viiendiku juures. Vastanute vanuse, rahvuse või sissetulekute järgi ei olnud suuremaid erinevusi märgata.

„Kuigi elektriautod on veel üsna uued, näeme siiski, et neid kasutatakse järjest rohkem ja see parandab ka laiemalt teadmisi ühiskonnas. Kui varem võisid paljud arvata, et elektriautod sobivad ainult eramajja ja linna lähedale, siis täna on näha, et elektriauto ostu plaanib juba rohkem kui veerand kortermajade ja sama palju maapiirkondade elanikest,” lisas Meius.

Teiste Balti riikidega võrreldes võib märgata, et väga tugevalt on elektriautode usku leedukad, kellest koguni 43% soovib sellise auto osta. Eestis on see näitaja 28% ja Lätis 20%. Erinevalt Eestist, kus pigem soovitakse osta uus elektriauto, on leedukate seas märksa populaarsemad kasutatud elektriautod. Ühtlasi usaldatakse Leedus elektriautosid märksa enam kui teistes Balti riikides.

If Kindlustuse poolt Eestis, Lätis ja Leedus läbi viidud uuringus osales pisut rohkem kui 1000 inimest igast riigist.

Viimased uudised