Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Allikas: Rahandusministeerium

Maailmapanga ja minuomavalitsus.ee koostöös 2021. aasta sügisel läbi viidud uuringust selgub, et enamik eestlastest on oma elukohaga rahul. Samal ajal peetakse kohaliku tasandi valdkondadest kõige olulisemaks haridust – sinna on elanike arvates vajalik raha juurde suunata.

„Iga omavalitsuse prioriteet on pakkuda enda elanikele nii häid teenuseid kui võimalik,“ sõnas minuomavalitsus.ee andmeanalüütik Ats Aasmaa. „Maailmapanga uuringu tulemused annavad siinkohal võimaluse hinnata omavalitsuste varasema töö tulemust justnimelt läbi oma elanike silmade,” märkis ta.

Enamasti ollakse elukohaga rahul

Kohaliku omavalitsuse kui elukohaga on rahul 62 protsenti küsitluses osalenud vastanutest. Aasmaa selgitusel märgib see küll koguarvestuses enamust, ent omavalitsuseti on pilt erinev. „Näiteks kahe naabri, Kose ja Kiili valdade, rahulolu tase erineb lausa 24 protsenti,” tõi ta välja.

Lõuna-Eestis on inimese oma elukohaga kõige enam rahul Võru linnas ja vallas. Kõige vähem ollakse rahul Valga ja Setomaa vallas.

Vähem inimesi on rahul omavalitsuse pakutavate teenustega – 54%. Kuigi enamikule meeldib kodulinnas või -vallas elada, ei olda siiski samavõrra rahul omavalitsuse tegevusega. Elanike arvates ei kajastu tihti ka nende arvamus omavalitsuse prioriteetides. Täpsemalt saab rahulolu kohta lugeda SIIT.

Haridusse soovitakse rohkem investeeringuid

Valikvastuste nimekirjas olnud 16 kohalikust teenusest soovivad Eesti elanikud kõige enam alus- ja põhihariduse rahastamise suurendamist. „Ehkki juba täna kulub enamasti üle 50 protsenti omavalitsuste eelarvevahenditest haridusvaldkonda, siis näeme uuringu tulemustest selgelt, et meie inimestele on tasemel haridusvõimalused ja -tingimused jätkuvalt prioriteet”.

Täpsemalt saab rahastuseelistuste kohta lugeda SIIT.

Omavalitsuste suutlikkus teenuseid pakkuda mõjutab rahulolu elukohaga

Selgub, et üldine teenuste kvaliteet on seotud inimeste rahuloluga, st, et kõrge teenustasemega omavalitsustes elavad rahulolevamad elanikud.

Lisaks on olulisel kohal majanduslikud tingimused. Näiteks on väiksema keskmise palgaga omavalitsustes madalam rahulolu, samuti aga ka madalam teenustase. Tuleb välja, et põhilised tegurid, mis inimeste rahulolu kohalikul tasandil mõjutavad on teenuste keskmine kvaliteet, omavalitsuse keskmine töötuse määr, vastaja tööalane staatus ning leibkonna sissetulek.

Täpsemalt saab teenuste ja rahulolu seostest lugeda SIIT.

Viimased uudised