Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Raigo Pajula, Presidendi kantselei

Eesti elanike hinnangud üldisele ja kodukoha turvalisusele on jätkuvalt kõrged, selgub Siseministeeriumi tellimusel läbiviidud küsitlusest. Eestit peab elamiseks turvaliseks riigiks 88 protsenti elanikest ning 91 protsenti leiab, et tema koduümbruse turvalisus on heal tasemel.

Siseminister Lauri Läänemets kommenteeris uuringu tulemusi öeldes, et turvatunde tagab koostöö. „Põhiraskus Eesti inimeste elude, tervise, vara ja elukeskkonna kaitsel lasub Politsei- ja Piirivalveametil, Päästeametil ja Häirekeskusel, keda toetavad siseturvalisuse vabatahtlikud. Hea meel on näha, et usaldus nende vastu on jätkuvalt väga kõrge: 96%  inimestest usaldab Päästeametit, 95% Häirekeskust ja 87% Politsei- ja Piirivalveametit. Aga Eesti turvalisusesse annab oma panuse iga inimene, kes saab ohte ennetada, neid märgata ja neist teada anda. Meie kõigi ühine eesmärk on tagada, et meil oleks siin jätkuvalt turvaline ning seda saame teha ainult koostöös,” ütles Läänemets.

Kõige tõenäolisemaks ohuolukorraks Eestis peavad elanikud lähiaastatel küberrünnakute võimalust (71%) ja ulatuslikke metsatulekahjusid (51%). Järgnevad ulatuslik põgenike sisseränne (43%), elutähtsa teenuse katkestus (41%) ja suur liiklusõnnetus (41%). Kõige vähem kardetakse terrorirünnakut (17%).  Kahe aastaga on oluliselt vähenenud põgenike sisserände, nakkushaiguse puhangu, rahvuskonflikti ja massiliste tänavarahutuste tõenäoliseks pidamine. Suurenenud on seevastu metsatulekahju, elutähtsa teenuse katkestuse, tõsise liiklusavarii, avalikus kohas toimuva äkkrünnaku ja usulistel põhjustel toimuva konflikti tõenäoliseks pidamine.

Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS ajavahemikul 22.04–12.05.2024. Selles küsitletakse kord kvartalis 1000 inimest üle Eesti vanuses 15+ aastat.

Uuringuga saab põhjalikumalt tutvuda Siseministeeriumi veebilehelt: uuringud ja analüüsid.

Viimased uudised