Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Rauno Mürk. Foto: KredEx
Praegu leviv koroonaviirus on ohustamas paljude nii kodumaal kui välisturgudel tegutsevate eksportijate äri. KredExi Krediidikindlustuse poolt läbi viidud uuring näitab, et ka meie eksportijate üldine teadlikkus äriga seotud riskide maandamisest on paraku veel suhteliselt madal. 
KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liikme Rauno Mürgi sõnul oli 400 Eesti ettevõtja seas läbi viidud uuringu eesmärgiks selgitada välja ettevõtjate teadlikkus erinevastest äri kasvatamise võimalustest ja riskide maandamisest nii kodu- kui välismaal.
Ettevõtjate teadlikkus ja oskus riske maandada on madal 
Kui Põhjamaades on ettevõtjad juba aastaid harjunud kasutama erinevaid vahendeid ja garantiisid võimalike riskide maandamiseks, ei tea Eestis veel 14 protsenti ettevõtjatest, mida kujutab endast näiteks krediidiriskide vastu kindlustamise võimalus ning 58 protsenti ei oska välja tuua, kuidas Eesti ettevõtted seda teha saavad. „Samas on näha, et mida suurem on ettevõte, seda parem on nii teadlikkus äririskide kindlustamise võimalustest kui ka nende võimaluste kasutamine,” selgitas Mürk.
Oma ettevõtte äririskide maandamise võimalustega kursis olevate ettevõtete ehk kolmandiku seast, kes küsitluses osalesid, on 20 protsendil kogemusi riskide maandamise lahendustega kas varasemast või tänasest päevast, mil ettevõttel on kehtiv krediidikindlustusleping. „Kõige enam leidub selliseid ettevõtteid just tööstussektoris ning suurte ettevõtete seas, samas kui teadlikkus ja riskide maandamise võimaluste kasutamise tasu on madalam näiteks info- ja side sektoris, kutse-, teadus- ja tehnikasektoris ning mikroettevõtete seas,” märkis Mürk.
„Just väiksemad ettevõtted on need, kelle jaoks on riik püüdnud muuta rahvusvaheliste turgudega seotud äririskide maandamise võimalusi kättesaadavamaks, pakkudes taskukohast võimalust  nii kogu oma ekspordi kui ka ka üksikute tehingute kindlustamiseks,” tõi Mürk välja ja lisas, et töö jätkub selle nimel, et tõsta ka väikeste ettevõtete teadlikkust krediidikindlustamise võimalustest.
Ettevõtjad hindavad eeskätt lihtsat asjaajamist
Rahvusvahelistel turgudel tegutsevad ettevõtjad tõid uuringus välja, et Eesti turul pole eriti valikut erinevate kindlustajate vahel, kes oleks valmis pakkuma lahendusi ka nendele eksportijatele, kes tegutsevad ebakindlatel turgudel ja ebastabiilse majanduskeskkonna tingimustes. „Kui aga on olemas pakkuja, nagu KredEx, kes on valmis taolisi riske kindlustama, soovivad ettevõtted teenuselt head hinda ja kvaliteeti ning kiiret ja lihtsat asjaajamist,” märkis Mürk.
Uuringus sai kinnitust, et krediidikindlustuse kasutamise vastu on kasvanud vajadus eelkõige suurenenud müügikäivete kindlustamisega ja ekspordikäibe kindlustamisega neis piirkondades, kus maksedistsipliin on nõrgem või kus pangad ei taha riske võtta.
Ebameeldivate teemadega tegelemisel ja makseraskustes koostööpartneritele lahendusi otsides on Mürgi sõnul ettevõtjate jaoks peamisteks märksõnadeks usaldusväärsus, kiirus, professionaalsus, sõbralikkus ja viisakus. „Väiksemate ettevõtete seas on veel tänagi selgelt tunda hirmu bürokraatia ees, mida erinevad garantiid ja kindlustused võivad kaasa tuua, mistõttu peame veel tegema tööd selle nimel, et kindlustusprotsesside selgust ja lihtsust rohkem välja tuua,” kirjeldas ta.
Seega soovivad ettevõtjad Mürgi sõnul ka hapuks kujunenud olukorras sageli oma koostööpartneritega pigem headesse suhetesse jääda, hoolimata sellest, kas maksmata jäänud arved kaetakse maksegraafikuga või tuleb inkassol tekkinud olukord lahendada ja müüjale kahjud hüvitada.
KredEx Krediidikindlustus on Eesti riigi poolt asutatud krediidikindlustuse pakkuja, kes pakub kindlustuslahendusi ettevõtetele, kes soovivad end kaitsta ostjate võimalike makseraskuste eest, maandada ettevõtte riske ning julgemalt uutele turgudele laieneda. Tänavu 10. aastapäeva tähistav KredEx on selle aja jooksul pakkunud kindlustusteenuseid enam kui 100 kodumaisele ettevõttele, kes on eksportinud oma tooteid või teenuseid pea 100 erinevasse riiki. Kokku on selle kümnendi jooksul kindlustatud rohkem kui 4 miljardi euro eest käivet ja ettevõtetele hüvitatud ligi 6 miljoni euro eest kahjusid.
Kommentaarid

Viimased uudised