Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

uuring arstiabi

Suurem osa Eesti elanikest hindab arstiabi kvaliteeti heaks, kuid samas on aastatega langenud rahulolu abi kättesaadavusega, selgus uuringust „Eesti elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2016”.

„Elanike hinnang arstiabi kvaliteedile on püsinud aastate jooksul kõrge, samal ajal kasvab inimeste mure arstiabi kättesaadavuse pärast,” rääkis sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse. „Olukorra parandamiseks esitab sotsiaalministeerium sel nädalal valitsusele tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse ettepanekud.”

Arstiabi kvaliteeti hindas mullu heaks 68 protsenti vastanutest, 2015. aastal oli see näitaja 73 protsenti. Keskmisest enam annavad arstiabi kvaliteedile positiivse hinnangu 15-29-aastased ja Lõuna-Eesti ning maapiirkonna elanikud.

Samuti peavad arstiabi kvaliteeti paremaks need inimesed, kes hindavad oma tervist heaks või väga heaks.

Uuringust selgus, et kõige enam külastatavad inimesed perearste. Nende juures on viimase 12 kuu jooksul käinud 64 protsenti Eesti 15-74-aastastest elanikest. Seejuures on elanike rahulolu esmatasandi tervishoiutöötajatega väga kõrge – oma perearstiga jäi viimasel külastusel rahule 92 protsenti ning pereõega 95 protsenti viimase aasta jooksul perearsti külastanud inimestest.

Arstiabi pole küllalt kättesaadav

Eesti elanike hinnangul on kitsaskoht eeskätt arstiabi kättesaadavus, millega on rahul 38 protsenti vastanutest. Varasematel aastatel on rahulolu arstiabi kättesaadavusega jäänud vahemikku 42-55 protsenti.

Arstiabi kättesaadavust hindasid halvemaks eelkõige Põhja-Eesti (sh Tallinna) elanikud ning kõige enam olid arstiabi kättesaadavusega rahul Kesk- ja Lõuna-Eesti elanikud. Sarnaselt varasemale kogevad inimesed kõige enam probleeme seoses eriarsti vastuvõtuga.

Lõunaeestlane

Viimased uudised