Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kuvatõmmis.

Keskkonnaportaali kaardirakendusse on lisatud uus kaardikiht, mis annab ülevaate asulates veeteenust osutavatest ettevõtetest ja nende teeninduspiirkondadest.

 Vee-ettevõtted varustavad klientide kinnistuid ühisveevärgi kaudu veega ja korraldavad ka reovee ärajuhtimist ning puhastamist. Peamine eesmärk on tagada ohutu ja usaldusväärne veevarustus kogukonnale ning kaitsta ja säilitada veeressursse keskkonnasäästlikul viisil. Uus kaardikiht sisaldab andmeid kokku 91 sellise vee-ettevõtte kohta 834 asustuskeskuses.

Teenindatavaid asulaid näeb Keskkonnaportaali lehelt „Andmed ja kaart”, aktiveerides alajaotusest „vesi” → „veekasutus” kaardikihi „Vee-ettevõtete teeninduspiirkonnad”.

Klõpsates nupul „Infopäring“ ja valides kaardilt soovitud asula, kuvatakse teenusepakkuja nimi, kontaktandmed ja lisainfot.

Kõiki andmeid vee-ettevõtte keskkonnategevuse kohta hallatakse nii Eesti Looduse Infosüsteemis (EELIS) kui ka aastaaruannete registris infosüsteemis KOTKAS. Kaardikihid on nähtavad Keskkonnaportaali kaardirakenduses. Kõiki kaardikihte saab alla laadida. Kui teil on küsimusi Keskkonnaportaali kasutamise kohta, võtke ühendust Keskkonnaportaali toega klienditugi@envir.ee või + 372 666 0901.

Viimased uudised