Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Uuest aastast muudetakse abivahendite hüvitamise korda, piirhindasid ning korrastatakse abivahendite loetelu. Oluliselt laieneb hüvitatavate meditsiiniseadmete valik.

Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu täieneb tulevast aastast 566 uue meditsiiniseadmega. Osade tooterühmade hüvitamisel edaspidi vaid haigekassa kaudu muutuvad vajalikud seadmed paljudele inimestele ka rahaliselt kättesaadavamaks, kuna senise 50 protsendi asemel hakatakse paljusidmeditsiiniseadmeid hüvitama 90 protsendi ulatuses piirhinnast.

Uuest aastast võtab haigekassa osade abivahendite rahastamise sotsiaalkindlustusametilt üle ning 1. jaanuarist 2022 hüvitab kõiki ortoose, sealhulgas tallatugesid ning uriini eritumist suunavaid abivahendeid ja uriinikogujaid haigekassa. Nende ostmiseks saavad retsepti või meditsiiniseadme kaardi kirjutada välja perearstid ja teised eriarstid, kes hindavad inimese tervise seisundist tulenevat vajadust. Seejuures ei ole inimesel eelnevalt tuvastatud puue või töövõime langus hüvitamise otsuse tegemisel määrav, mis lihtsustab inimese jaoks talle vajamineva meditsiiniseadme kättesaadavust.

Enne 1. jaanuari 2022 väljastatud abivahendi tõendiga saab inimene vajalikku meditsiiniseadet osta jaanuari lõpuni. Üleminekuaeg teeb muudatuse nii inimestele, ettevõtetele kui arstidele sujuvamaks.

Märkimisväärselt paraneb diabeetikutele veresuhkru kontrolliks vajalike meditsiiniseadmete kättesaadavus, lisaks hakatakse 1. tüübi diabeediga alla 19-aastastele lastele rahastama insuliinivaeguse ennetamiseks vajalikke vere β-ketooni testiribasid ning hooldusvahendeid pump- või sensorravi hõlbustamiseks. Samuti hakatakse hüvitama silikoonplaastreid ja -geele patoloogilise armiga või selle kõrge tekkeriskiga patsientidele, suurendatakse stoomi ja fistuliga patsientidele hüvitatavate stoomihooldusvahendite ning nii mitteantibakteriaalsete kui antibakteriaalsete haavasidemete koguseid.

Edaspidi laieneb õigus tõendit väljastada ja abivahendi vajadust tuvastada senisest suuremale arstide ringile ja logopeedidele. Seni on üldarstid ja arst-residendid toetanud pere- ja eriarste, terapeute ja õdesid inimese abivajaduse hindamisel ja abivahendi määramisel, kuid iseseisvalt tõendi väljastamise õigust pole neil olnud. Määruse muudatus annab abivahendi vajaduse tuvastamise ja abivahendi tõendi väljastamise õiguse 751 üldarstile ja 709 arst-residendile.

2020. aastal moodustati sotsiaalministeeriumi eestvedamisel ekspertgrupp, kelle ülesanne oli välja selgitada, kuidas luua nii inimese kui spetsialisti jaoks lihtne ja loogiline süsteem, kus inimene saab talle vajaliku abivahendi ja meditsiiniseadme võimalikult kiirelt ning ka riigi ja ettevõtjate jaoks oleks süsteem operatiivne ja hästi toimiv. Tervise- ja sotsiaalvaldkonna ekspertide ettepanekul hakatakse neid tooteid, mida seni hüvitati nii haigekassa kui sotsiaalkindlustusameti kaudu, edaspidi hüvitama vaid ühe asutuse kaudu.

Täpse ülevaate hüvitatavatest seadmetest ja hüvitamise tingimustest leiab haigekassa ja sotsiaalkindlustusameti kodulehelt:

https://www.haigekassa.ee/inimesele/meditsiiniseadmed/meditsiiniseadmete-loetelu-2022-aastal

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendi-vajajale#muudatused

Viimased uudised