Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Triin Heinaste

Valitsus kinnitas uue aasta lubatud kalapüügikogused. Räime saavad kalurid Läänemerest püüda tänavusest rohkem, kilu veidi vähem. Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest tohib välja tuua rohkem koha ja ahvenat kui lõppeval aastal.

Liivi lahe räimekvoot on järgmisel aastal jätkuvalt väga suur – 21 078 tonni. Läänemere avaosa räimekvoot suurenes 7957 tonnini. Kilukvoot on 25 671 tonni ehk on pisut väiksem kui tänavu. Neile kvootidele lisandub veel kuni 10% lõppeval aastal püüdmata jäänud koguste varal.

Väga vähe saab tuleval aastal jätkuvalt püüda turska – kõigest 18 tonni. Põhjus on selles, et tursavarud on väga kehvas seisus.

Uue aasta lõhekvoot jääb tänavusega samale tasemele: lubatud kogusaak Soome lahel on 969 ning Läänemere avaosas 1344 kala.

Peipsil suurenevad selle aastaga võrreldes ahvena, koha ja särje lubatud aastasaagid. Peipsilgi kerkivad püügivõimalused tänavu kasutamata kvoodi varal, aga mitte rohkem kui 5% iga liigi tänavusest kvoodist.

Esimest korda jõustatakse piirijärvedel lubatud aastasaagid püügivahendite kohta.

Valitsus kinnitas lubatud aastasaagid, lähtudes Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalapüügikomisjonis kokku lepitust ning Euroopa Liidus kehtestatud kvoodijaotusest.

PÜÜGIVÕIMALUSED DETAILSEMALT

  • Liivi lahe räimekvoodist jääb traalidele kasutada 11 382,1 tonni. Saaremaa rannakalurite kvoot on 492,2 t, Pärnumaal Kihnu-Manõja kalurite räimekvoot 1546,1 t ja teiste Pärnu maakonna rannakalurite kvoot 8729,5 t. Kastmõrdade individuaalseteks kvootideks kujuneb seega Kihnu-Manõja kaluritel 64 t ning teistel Pärnumaa kaluritel 57,7 t. Rannakalurite kvootidele on lisatud 10% 2022 aastast ülekantav kasutamata räimekvoot.
  • Läänemere avaosa räimekvoodist 7053,9 tonni on eraldatud traalpüügiks. Rannakalureile jääb koos 2022. aastast ülekantava räimekvoodiga 1005,1 t. Rannakalurite osa jaguneb selliselt, et 705,1 t on Saare-, Hiiu-, Lääne-, Harju-, Ida-Viru- ja Lääne-Virumaa ühine osa, mille täitumisel jääb Saare maakonna kaluritele 20 t, Hiiu maakonna kaluritele 15 t, Läänemaa kaluritele 85 t, Harjumaa rannakaluritele 40 t, Ida-Virumaa kaluritele 130t ja Lääne-Viru maakonnale kaluritele 10 t.
  • Kilupüügi traalpüügiks eraldatakse 25 668 t ning rannapüügiks 3 t kilu.
  • Läänemere lääneosa 5-tonnine tursakvoot jääb tervikuna traalpüüdjate kasutada ning idaosa 13 tonni jaguneb traalpüügi ja rannapüügi vahel vastavalt 7 ja 6 t.

Läänemere avaosa 1344 lõhest 450 võib püüda Soome lahest. Lõhet püüavad rannakalurid.

Viimased uudised