Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

USA välisministeeriumil oli siseinfo Hiinas toimumuvate riskantsete laborikatsete kohta nahkhiirtega juba kaks aastat tagasi.

USA saatkonna töötajad olid külastanud teadusasutuse laborit Hiinas Wuhanis ja edastasid kodumaale info labori ebapiisavate turvameetmete kohta. Laboris uuriti nahkhiirtel pärit koroonaviiruseid, vahendab Washington Post.

Praegu spekuleeritakse USA-s kõige kõrgemal tasemel, et koroonaviirus võis valla pääseda sellest samast laborist Wuhanis.

USA saatkond saatis 2018. aasta jaanuaris korduvalt esindajaid Wuhani viroloogia instituuti, kuhu oli 2015. aastal rajatud kõrgeima bioohutuse tasemega labor. Viimane visiit teadusasutusse toimus 2018. aasta 27. märtsil, seda juhtisid USA Wuhani peakonsul Jamison Fouss ja saatkonna keskkonna-, teaduse-, tehnoloogia- ja tervisevolinik Rick Switzer. See info oli ka Wuhani viroloogia instituudi kodulehel internetis, aga see eemaldati sealt eelmisel nädalal.

USA esindajad pidasid laboris nähtut nii oluliseks, et saatsid selle kohta info kodumaale Washingtoni. Info oli klassifitseeritud kui tundlik, aga mitte salajane. Info puudutas ohutuse probleeme Wuhani laboris, soovitati pöörata sellele tähelepanu ning pakkuda abi. Esimeses teates oli märgitud, et laboris tehakse katseid nahkhiirte koroonaviirustega ja et sellega seoses võib puhkeda uus SARS-i laadne epideemia.

Wuhani laboris töötavate teadlastega rääkides said USA esindajad teada, et laboris oli puudus tasemel spetsialistidest. Hiina teadlased Wuhanis olid saanud tuge USA Galvestoni laborilt, Teksase ülikoolilt ja teistelt USA asutustelt, aga nad palusid veel abi. Saatkonna memos oli märgitud, et abi on vaja, kuna nahkhiirte koroonaviiruste uurimine on oluline, aga väga ohtlik.

USA esindajad olid Wuhani instituudis kohtunud teadlase Shi Zhengli’ga, kes oli avaldanud mitmeid uuringuid nahkhiirte koroonaviiruste kohta. Vahetult enne USA esindajate visiiti, 2017. aasta novembris oli Shi Zhengli avaldanud uuringu, mille kohaselt võis 2003. aasta SARS-i epideemia alguse saada Yunnani koobastest pärit sagarnina-nahkhiirtelt.

USA esindajad andsid ühtlasi teada, et SARS-i laadsed viirused kasutavad inimese organismi sisenemiseks ACE2-retseptoreid. Seetõttu on võimalik, et SARS-i laadsed viirused kanduvad nahkhiirtelt üle inimesele ja on oluline neid viiruseid uurida. Hiina labori uurimistegevus oli mõeldud uue SARS-i laadse viirusepuhangu ennetamiseks. Samas seati küsimärgi alla Hiina teadusasutuse ohutus.

Praeguseks on teadlased aru saanud, et uus koroonaviirus pole laboris tehtud, vaid see on pärit loomadelt. Küll on aga võimalik, et see viirus pääses valla laborist, kus tegeldi selliste viiruste uurimisega. Seni on Hiina varjanud infot viiruse võimaliku lekke kohta laborist.

USA valitsus vaatamata edastatud teadetele ja abipalvetele Hiina laborit ei abistanud. Küll aga spekuleeritakse USA-s, et viirus sai alguse mõnest Wuhani laborist. Hiina ametlik versioon, et viirus sai alguse Wuhani kalaturult pole eriti usutav. Teadusajakirjas Lancet avaldatud Hiina teadlaste uuringust tuleb välja, et esimesel teadaoleval koroonaviiruse patsiendil, kes tuvastati 1. detsembril polnud mingit kokkupuudet kalaturuga. Samuti polnud kokkupuudet kalaturuga kolmandikul nakatunutest. Lisaks ei müüdudki kalaturul nahkhiiri.

Wuhani viroloogia instituudi teadlased on ümber lükanud viiruse lekke võimaluse laborist, küll on nad teinud kindlaks, et uus koroonaviirus pärineb nahkhiirtelt. Hiina valitsus on aga kogu info viiruse algupära kohta salastanud. Mitmed Hiina arstid ja ajakirjanikud, kes viiruse kohta infot edastasid on kadunud. Hiina on asunud kontrollima ka infot, mida sealsed teadusasutused koroonaviiruse kohta edastavad. Samas pole siiani välistatud viiruse leke laborist. Info viiruse algupära kohta on väga oluline, et ära hoida uusi sarnaseid juhtumeid. Seetõttu peab Hiina olema oma tegevuses läbipaistvam.

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/14/state-department-cables-warned-safety-issues-wuhan-lab-studying-bat-coronaviruses/

Viimased uudised