Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaart: Statistikaamet

Lõuna-Eesti tühjenemise juttude taustal on üllatav, et just Lõuna-Eesti on üks rohkem asustatud piirkondadest, võrreldav suuremate linnadega.

Suurem osa Eestist ehk 52 protsenti territooriumist on aga üldse asustamata. Kõige rohkem on asustamata alasid Läänemaal, Pärnumaal ja Kirde-Eestis.

Maa-ameti andmetel on Eesti pindala 45 336 km², olles pindalalt maailmas 129. riik. Pindalalt suurim riik Venemaa (17 098 246 km²) on Eestist 377 korda suurem. Eesti omakorda pindalalt väikseimast riigist Vatikanist (0,44 km²) rohkem kui 100 000 korda suurem, edastas statistikablogi.

Statistikaamet võtab võrdluse aluseks rahvastiku paiknemise Eesti omavalitsusüksustes näitajaga, mida nimetatakse asustamata maa osatähtsuseks. Rahvastiku paiknemise iseloomustamiseks kasutatakse tavaliselt asustustiheduse näitajat (elanike arv ruutkilomeetril). Miks siis nüüd uus näitaja? Sest asustamata maa osatähtsus annab võimaluse vaadelda piirkondi teise nurga alt.

Võtame näiteks mõttelised kaks omavalitsusüksust pindalaga 1000 km², milles mõlemas elab 10 000 elanikku ja mille rahvastikutihedus on seega 10 inimest ruutkilomeetril. Nende näitajate põhjal tundub, et tegemist on sarnaste omavalitsusüksustega, aga kui kujutame ette, et ühes omavalitsusüksuses elavad kõik 10 000 elanikku ühel ruutkilomeetril ja teisel elab igas tuhandes ruudus 10 inimest, siis on üsna selge, et meie kaks mõttelist omavalitsusüksust, kus on võrdne pindala, võrdne rahvaarv ja võrdne rahvastikutihedus, ei ole rahvastiku paiknemiselt sisuliselt üldsegi võrdsed.

Eesti maismaa pindala on 43 465 km², millest asustamata on 22 593 km². Asustamata maa pindala on suurim Saaremaa vallas (1519 km²), Alutaguse vallas (1143 km²) ja Lääne-Nigula vallas (947 km²) ning väikseim Kihnu vallas (3,5 km²). Linnade võrdluses on asustamata maa pindala suurim Pärnu linnas (487 km²) ning puudub üldse Rakvere ja Võru linnas

Asustamata maa osatähtsus Eestis on 52 protsenti. Omavalitsusüksustest on asustamata maa osatähtsus kõige suurem Alutaguse vallas (78 protsenti), Saarde vallas (74 protsenti) ja Lüganuse vallas (73 protsenti). Valdade võrdluses on asustamata maa osatähtsus kõige väiksem Kambja vallas (14 protsenti). Linnade võrdluses on asustamata maa osatähtsus kõige suurem Narva-Jõesuu linnas (72 protsenti).

Vaadates omavalitsusüksuste asustamata maa osatähtsust omavalitsuse kogupindalasse Eesti kaardil, siis joonistuvad selgelt välja suuremad piirkonnad. Osatähtsus on väiksem Tallinnas ja seda ümbritsevates omavalitsusüksustes ning kolmnurgas – Tartu, Viljandi, Võru. Asustamata maa osatähtsus on suurem ussikujulisel alal, mille moodustavad Lääne-Nigula, Lääneranna, Põhja-Pärnumaa, Türi, Põhja-Sakala ja Saarde vallad ning Ida-Virumaa ja Ida-Virumaaga piirneval Lääne-Virumaal. Samuti Kuusalu vallas.

Rohkem kui pool Eestimaast on asustamata

Defineerides asustamata maaks piirkonna, kus statistilises ruudus (ruut mõõtmetega 1×1 km) ei ela ühtegi inimest, saame tulemuseks, et 52% Eesti territooriumist on asustamata, mis annab võimaluse Eesti territooriumi iseloomustada hoopis teise nurga alt. Maa-ameti andmetel on Eesti pindala 45 336 km², olles pindalalt maailma 129. riik.

Viimased uudised