Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe foto

Selle nädalaga lõpetas üle 2500 eelmise aasta juulis ja oktoobris teenistust alustanud sõdurit oma väljaõppe, et jätkata teenistust reservis.

Suurem osa ehk üle 1300 ajateenija teenis 1. jalaväebrigaadi üksustes, omandades oskused jalaväelase, suurtükiväelase, pioneeri ja tankitõrjuja erialadel tegutsemiseks. 2. jalaväebrigaad arvas reservi ligi 700 ajateenijat. Samuti lõpetasid sel nädalal ajateenistuse staabi- ja sidepataljoni, Vahipataljoni, mereväe ja toetuse väejuhatuse logistikapataljoni 2017. aasta suvel ja sügisel saabunud kutsealused.

Juulikutsega ajateenistusse saabunutest koolitati reservüksuste autojuhid ja juhtivkoosseis, oktoobris teenistust alustanud kutsealused õppisid täitma rivikoosseisu ametikohti. Enne reservteenistuse algust osalesid ajateenijad mais peetud suurõppusel Siil 2018.

Uued ajateenijad saabuvad teenistusse juulis, praegu jätkavad üksustes teenistust jaanuaris üheteistkümneks kuuks kaitseväkke saabunud ajateenijad.

Viimased uudised