Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Ukraina presidendi kantselei

Ukraina president Volodõmõr Zelenski pidas täna laupäeval, 15. juunil kõne Šveitsi rahutippkohtumisel.

Proua president, tänan teid. Tänan teid pingutuste eest tippkohtumise korraldamisel ja õiglase rahu saavutamisel.

Daamid ja härrad!

Täna on päev, mil maailm hakkab õiglast rahu lähemale tooma.

Tänan kõiki, kes on selle päeva nimel töötanud – iga juhti, kõiki meeskondi ja nõustajaid, kõiki riike. Nüüd on tippkohtumisel sada üks riiki ja rahvusvaheline organisatsioon ja see on tohutu edu, meie edu, kõigi nende ühine edu, kes usuvad, et ühendatud maailm, ühendatud rahvad on tugevamad kui ükski agressor.

Lugupeetud riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide juhid ja esindajad! Kõik, kes on täna siin õiglase rahu nimel!

Mul on hea meel tervitada kõiki esimesel rahutippkohtumisel, mis võib olla esimene samm Venemaa Ukraina-vastase sõja õiglase lõpetamise suunas. Ja kui me lõpetame selle Ukraina jaoks õiglaselt – rahvusvahelise õiguse alusel –, saavad kõik maailma riigid oma õiguste osas loota samale õiglusele ning ÜRO põhikirja samale tõhususele. Ja siis saavad need sõnad taas täie jõu: „Meie, ÜRO rahvad, oleme otsustanud päästa järgmised põlvkonnad sõja nuhtlusest, mis on kaks korda meie elu jooksul toonud inimkonnale ütlemata kurbust, ning kinnitada usku inimkonna põhiolemustesse, kaitstes õigusi, inimväärikust ja väärtust, meeste ja naiste võrdseid õigusi ja – nii tähtis! – suurte ja väikeste riikide jaoks ning luua tingimused, mille alusel saab säilitada õigluse ning lepingutest ja muudest rahvusvahelise õiguse allikatest tulenevate kohustuste austamise.” Need on ÜRO põhikirja esimesed sõnad, kuid need on ka sõnad, mis kirjeldavad rahuvalemi olemust, mis sai rahutippkohtumise aluseks ja julgustas kõiki maailma osi ja erinevaid rahvaid – võrdse austusega – osalema meie ühises töös – rahutippkohtumisel. Meie ühtsus siin tõestab, et rahvusvahelise õiguse idee jääb elavaks ja tõhusaks. Teie kohalolek siin tõestab, et ÜRO põhikiri ja põhikonventsioonid ei ole formaalsus, vaid rahvaste kooseksisteerimise tegelik alus. Meie põhimõtted on selged:

Kellelgi pole õigust pidada naabri vastu agressioonisõda ja õõnestada ÜRO põhikirja üht aluspõhimõtet – riikide territoriaalset terviklikkust. Kellelgi pole õigust maailma tuumarelvadega ähvardada. Kellelgi pole õigust kahjustada maailma ja selle piirkondade toidu-, energia- või muud julgeolekut. Kellelgi pole õigust röövida teise rahva lapsi. Kellelgi pole õigust rahu õõnestada. Suudame tagada selliste põhimõtete tõhususe – need on globaalselt olulised põhimõtted.

Olen tänulik teile, lugupeetud riigijuhid ning riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad, et tõestasite, et maailm ei pruugi enam totaalsesse sõtta sattuda… Sõtta, mille Venemaa kahjuks tõi meieni – Ukrainasse, meie kodudesse, Ukraina linnadesse ja küladesse, ja sadu, sadu neist põlesid kahjuks täielikult Vene pommide, suurtükiväe ja rakettide tõttu. Putin on võtnud tuhandete meie inimeste elud. Miks? Sest ta tahab naaberriiki üle võtta. Ma ei soovi seda kellelegi. Soovin siiralt, et te kõik, kõik maailma rahvad, iga laps, iga perekond saaksite lihtsalt elada ilma sõjata. Ja ma tahan seda kõigile ukrainlastele. Ukrainal on õigus rahule. Täpselt nagu teie kõik.

Daamid ja härrad!

Peame selle sõja lõpetama. Lähtudes ÜRO põhikirjast, rahvusvahelise õiguse austusest, Ukraina rahva õiglastest huvidest ja ideest inimelu vaieldamatust väärtusest – elu, mitte sõda.

Nüüd keskendume eranditult kolmele punktile – sellele, mis on kasulik kõigile maailmas. Esimene punkt on kiirgus- ja tuumaohutus. Teine on toiduga kindlustatus. Kolmas on vangide ja küüditatute, täiskasvanute ja laste, sõjaväelaste ja tsiviilisikute vabastamine, kelle elu on sõda purustanud…

Keskendume nendele rahuvalemi esialgsetele punktidele ja nende kallal töötades saame jõuda kokkuleppele ja luua tegevuskava iga rahuvalemi punkti jaoks.

Seetõttu hõlmab see algav rahutippkohtumine kolme paneeli, kus iga osalev riik saab näidata oma juhtpositsiooni. Rahuvalem on kõikehõlmav ja meil on hea meel kuulda ja töötada kõigi ettepanekute, ideede kallal – mida on tegelikult rahuks vaja ja mis on teile, kallid sõbrad, oluline. Kutsun teid kõiki üles olema võimalikult aktiivsed. Olen uhke, et kõik maailma osad – kõik mandrid – on nüüd rahutippkohtumisel esindatud.

Meil on õnnestunud vältida üht kohutavamat asja, nimelt maailma jagunemist vastandlikeks blokkideks. Siin on esindajad Ladina-Ameerikast, Aafrikast, Euroopast, Lähis-Idast ja Aasiast, Vaikse ookeani piirkonnast, Põhja-Ameerikast ning usujuhid… Sada ja üks osalejat! Ja kellelgi pole õigust teise eest otsustada. See on tõeline multipolaarsus – kui iga Maa poliitiline poolus on esindatud ja sellel on oma mõju globaalselt olulise küsimuse lahendamisel.

Keegi ei kahtle selles, et ülemaailmne enamus tahab tagada julgeoleku kõiki aspekte, sealhulgas tuuma- ja toidujulgeolekut. Valdav osa maailmast toetab kindlasti riikide territoriaalse terviklikkuse, rahvaste suveräänsuse ja rahvastevaheliste suhete võrdsuse põhimõtet. Maailma enamus tahab kindlasti elada ilma veriste kriiside, küüditamiste ja ökotsiidideta… Ja nii saab järgmisel aastal meie tööga ühineda iga riik, kes pole praegu esindatud ja jagab nii tegudes kui sõnades samu ÜRO põhikirja väärtusi. Rahuvalem julgustab kõiki maailma jõude mõtlema sõja lõpetamisele ja pakkuma välja, kuidas see lõpetada, seega on sõja idee juba kaotatud. Putin peaks ultimaatumite keelelt üle minema maailma enamuse keelele, kes tahab õiglast rahu.

Lugupeetud juhid ja riikide esindajad!

Mida see tippkohtumine täpselt annab?

Esiteks tuleb tõestada, et julgeoleku tagastamine on tõepoolest võimalik. Me töötame teiega sammud välja.

Teiseks on luua tõeline plaan, et iga samm rahu heaks toimiks. Alates tuuma- ja toiduga kindlustatusest kuni vangide ja küüditatute vabastamiseni kuni sõja täieliku lõpuni ilma selle uue puhkemise ohuta. Usun, et see on võimalik.

Kolmandaks ei ole vaja jalgratast uuesti leiutada, kui ÜRO põhikirjas on juba määratletud rahu ja rahvaste normaalse kooseksisteerimise alused. Seega peame nende juurde tagasi pöörduma. Ja selleks peame otsustama, kuidas riigid koostööd teevad, kes on kaasjuhid, et tegevuskava paika panna ja ellu viia.

Need on täiesti selged ja saavutatavad eesmärgid.

Nüüd pole siin Venemaad. Miks? Sest kui Venemaa oleks rahust huvitatud, poleks sõda. Peame koos otsustama, mida õiglane rahu maailma jaoks tähendab ja kuidas seda tõeliselt püsivalt saavutada. ÜRO põhikiri on meie jaoks aluseks. Ja siis, kui tegevuskava on laual, kõigi poolt kokku lepitud ja rahvaste jaoks läbipaistev, siis edastatakse see ka Venemaa esindajatele. Ja selleks, et teisel rahutippkohtumisel saaksime paika panna sõja tegeliku lõpu. Nüüd alustame seda teed. Peame üheskoos tõestama, et ühendatud maailm on rahumaailm, maailm, mis teab, kuidas õigesti käituda.

Täname tähelepanu eest! Täname tippkohtumisel osalemise eest! Ja ma loodan viljakat koostööd. Muidugi koos.

Me kõik vajame rahu.

Слава Україні!

Viimased uudised