Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) mõõtis kevadel 2022 üle Eesti mobiilse interneti leviala ning kiiruseid. Igas võrgus sooritati 3000 km teekonnal liikudes üle 5600 mõõtmise. Valdavalt päevasel ajal tehtud mõõtmistel saavutas suurima keskmise allalaadimiskiiruse 109,8 Mbit/s Elisa, Telia järgnes tulemusega 106,4 Mbit/s ja Tele2 85,0 Mbit/s.

Tele2 võrk paistis esile teistest parema keskmise üleslaadimiskiirusega – kõrgeim oli see Tallinnas (46,3 Mbit/s), kuid parima tulemuse saavutas ka üle-eestiliselt.

Tippkiiruse, 677 Mbit/s, mõõtis TTJA Telia võrgus Viljandis.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Andres Suti sõnul annab värske TTJA uuring ülevaate Eesti mobiilse interneti kiiruste hetkeseisust veel vahetult enne 5G sagedusalade jagamist üle Eesti ja toob ühtlasi välja need kitsaskohad, kus põhimaanteedel tekivad interneti leviaugud. „5G võrkude levik üle Eesti aitab oluliselt suurendada mobiilse interneti kiirust üle Eesti, ent kaardistus näitab ka ära, kuskohas kukub kiire internetiühendus erinevatel teenusepakkujatel ära. Nendes kohtades on 5G üks lahendus mitmest ning lähipäevil esitame laiema plaani avalikkusele tagasisidestamiseks, kuidas nendes kitsaskohtades ja mujal üle Eesti kiire internetiühendus kasutajateni viia, kasutades ka muid tehnoloogiaid nagu näiteks satelliitandmeside,“ kommenteeris minister Sutt.

TTJA peadirektor Kristi Talvingu sõnul näitavad need tulemused 4G võrkude head taset, kuid 5G toob tänavu mobiilsidevõrkudesse kindlasti uue arenguhüppe. „Hetkel on TTJA-s käimas 5G sageduslubade oksjon ning uute sageduste kasutamine teenuse osutamisel võimaldaks tarbijatele juba kiiruseid 1 Gbit/s. See on tohutu kasv, meenutagem, et 10 aastat tagasi võimaldasid Eesti mobiilsidevõrgud kiiruseid 10 Mbit/s ümber,“ sõnas Talving.  „Mobiilside puhul tuleb paraku arvestada ka looduskeskkonna ja ehitistega, mis raadiolainete levi ja seeläbi sidekvaliteeti mõjutavad. Nõrgema leviga kohtade parandamine on võrkude uuendamise käigus sideettevõtete tähelepanu all, sest mobiilside on igapäevaselt meie kõigi jaoks oluline. Mobiilside tänased Eestis pakutavad kiirused on aasta-aastalt arenenud pidevas tõusujoones vastavalt ka tänapäevaste mobiilsete teenuste kasutamisvõimalustele ning 5G turule tulek annab arengule vaid hoogu juurde,“ lisas Talving.

Osa mõõtmisi sooritati ka seisu pealt 169 mõõtepunktis üle Eesti, mille lõikes pakkus Elisa võrk samuti suurimat keskmist allalaadimiskiirust 162,0 Mbit/s ning palju alla ei jäänud ka Telia tulemusega 153,5 Mbit/s ning Tele2 tulemusega 102,8 Mbit/s.

Tallinna linnas liikudes olid keskmised allalaadimiskiirused Telial 138,0, Elisal 107,3 ja Tele2-l 88,2 Mbit/s.

Tulemuste nägemiseks kaardil kasutage järgnevaid linke ning täpsemate andmete vaatamiseks klõpsake tulpadele:

Viimased uudised