Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Maikuus jõustunud uute allahindluse näitamise reeglitega seoses annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teada, et edaspidi reageeritakse rikkumistele rangemalt. Siinkohal kutsub TTJA kauplejaid üles kahtluste korral ametilt nõu küsima, et vältida hilisemaid menetlusvaidlusi.

Uue regulatsiooni täitmise kontrollimisel on TTJA tegelenud 12 suurema sisustus-, 6 suurema ehitus- ja 5 suure toidupoega ning jälginud sadu tooteid nii veebis kui ka kauplustes kohapeal. Vihjete alusel on alustatud menetlusi rõiva- ja vabaajakaupade, tööriistade müüjate jt kauplejate suhtes. Eritähelepanu alla on võetud ka väljakuulutatud kampaaniad ning kliendikaartidega seotud allahindlused. Jälgimise käigus tekkinud andmetele tuginedes on pöördutud kauplejate poole ja palutud esitada tõendid, et soodushind on arvutatud varasema 30 päeva madalaimast hinnast.

Seni rikkumistele ilma trahvide ja ettekirjutusteta tähelepanu juhtinud TTJA on teinud uute nõuete osas palju selgitustööd: kevadel toimus infopäev, esitatud küsimustest pandi kokku „korduma kippuvate küsimuste“ vastused, lisaks on nõustatud väga palju ettevõtjaid. Kuigi amet on seisukohal, et nüüdseks on ettevõtjatel olnud piisavalt pikk üleminekuaeg oma tegevuse ühel või teisel moel uute reeglitega kooskõlla viimiseks, selgitatakse edaspidigi vajadusel regulatsiooni ning julgustatakse ettevõtjad ka enne kampaaniate korraldamist kahtluse korral küsima, kas plaanitu on seadusega kooskõlas.

Levinuimad eksimused on kolme tüüpi:

  1. Tehakse näiliselt personaalne soodusmüügikampaania püsiklientidele, kuid tegelikult on kliendikaart igaühele hõlpsasti kättesaadav.              

Sageli tuginetakse ekslikult reeglite järgi lubatud personaalse pakkumise erandile ning tehakse kampaaniaid stiilis „kliendikaardiga igal laupäeval kogu kaup -20%“, kusjuures kliendikaart on igaühele hõlpsasti kättesaadav ja allahindluse näitamisel ei lähtuta eelmise laupäeva müügihinnast. Sellist pakkumist loetakse üldsusele pakutavaks, mitte personaalseks ja näidata tuleb viimase 30 päeva soodsaimat hinda.

Personaalse pakkumise erand on lubatud olukorras, kus tarbija omandab mingi staatuse või liikmelisuse tulenevalt oma varasemast ostuajaloost selle müüja juures, samuti on personaalne pakkumine näiteks sünnipäeva puhul tehtav soodustus. Erandiks ei ole kliendikaardid või -liitumised, mille saab igaüks lihtsalt.

  1. Tuuakse küll välja viimase 30 päeva soodsaim hind, aga see jääb muude võrdlushindade seas üsna märkamatuks.

Muid võrdlushindu on lubatud välja tuua tingimusel, et nad ei juhi tarbija tähelepanu kõrvale 30 päeva soodsaimast hinnast ning muid võrdlushindu selgitatakse arusaadavalt. Seega – kaupleja peab suuremalt või muul moel rohkem märgatavalt välja tooma viimase 30 päeva soodsaima hinna (seejuures ei pea sellel selgitust juures olema, et see on viimase 30 päeva soodsaim hind).

  1. Poes on hindade väljapanek muutunud seoses erinevate kliendiprogrammidega väga kirjuks, mistõttu ei saa keskmine tarbija aru, milline hind talle kohaldub.

Kaupleja peab jälgima, et tema allahindlused ja erinevad kliendiprogrammid oleksid kuvatud selliselt, et iga keskmine tarbija saaks aru, milline hind talle kohaldub. Kui toimub üleminek ühelt kliendiprogrammilt teisele, s.t ka varasem klient satub uude olukorda, tuleb hinnateabe arusaadavusele erilist tähelepanu pöörata.

NB! Täiendav selgitus, et juhul, kui kuvatud soodushind ei ole arvestatud viimase 30 päeva soodsaimast hinnast, siis tarbijale ei teki sellest õigust nõuda toodet madalama hinnaga.

Viimased uudised