Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kontrollis sügisel ja talvel 50 Eestis tegutseva majutusteenuse osutaja veebilehte. Kokku kontrolliti 27 hotelli, 2 motelli, 9 hosteli, 2 külaliskorteri, 2 külalistemaja ja 8 puhkemaja veebilehe nõuetele vastavust.

TTJA kontrollis, kas majutusteenuse osutaja on oma veebilehel avaldanud õiged ja piisavad andmed ettevõtja kohta, samuti hinnateavet ning majutusteenuse broneerimise tingimusi.

50-st kontrollitud veebilehest puudusid andmed majutusteenuse osutaja ärinime kohta 14 juhul ja kontaktandmed 1 juhul.

Neli hotelli 27-st olid märkinud end tärnisüsteemi järgi tärnihotellideks, kuigi tärne ei ole neile omistatud.

Lausa 20 korral ei olnud avaldatud hinnateave piisavalt selge ja arusaadav. Hinnateave peab andma ülevaate, kui suureks ühel või teisel juhul majutusteenuse koguhind kujuneb, olenevalt sellest, millal, millist liiki tuba ja mitmele inimesele tarbija broneerida soovib.

Kõige sagedamini jäi hinnateave ja koguhinna summa ebaselgeks lastega puhkava pere puhul, kelle jaoks selgus lõplik hind alles broneeringu lõpus või pärast täiendavaid päringuid. Paljudel juhtudel ei selgunud broneeringu käigus, kas ja kui suur lisatasu rakendub näiteks lapsega majutumisel ning kas see tasu sisaldab ka lapse lisavoodit või mitte. Mitmel juhul jäi ebaselgeks, millisest vanusest alates on lapsele lisavoodi tellimine kohustuslik.

Mitmel juhul kujunes broneeringu tegemise käigus hind hinnakirjas avaldatust erinevaks. Samuti oli juhtumeid, kus „alates“ hinnaga teenust ei olnudki võimalik broneerida.

Mõningatel juhtudel jäi ebaselgeks, milliste teenuste või mugavuste eest tuleb lisatasu maksta. Näiteks kas külaliskorteris tuleb toidunõude kasutamise eest eraldi tasuda või puudusid juhised, kuidas tellida hinnakirjas toodud lisateenuseid, mida broneeringusüsteem eraldi ei näidanud.

Broneerimise ja tühistamise tingimustega seotud puudusi tuvastas TTJA 10 korral. Mitmel juhul olid tingimused küll esitatud, kuid üksnes inglise keeles. Näiteks oli tühistamise tasu info vastuoluline, kui majutusettevõtja märkis, et tühistamine on tasuta, kuid kinni peetakse broneeringutasu, mille suurust ei avaldatud. Osadel juhtudel jäi ebaselgeks, kuidas peaks tarbija broneeringu tühistamise soovi korral tegutsema.

TTJA kutsub majutusteenuste osutajaid oma veebilehti üle vaatama ja kriitiliselt hindama avaldatud teabe piisavust ning tarbijasõbralikkust, sealjuures seda, kas:

  • veebilehel on avaldatud ärinimi, ettevõtja asukoha aadress, telefoninumber ja e-posti aadress ning toodud välja, millist liiki majutusettevõtjaga on tegemist. Lisaks kui märgitud on tärnid, kas need on ka tegelikult majutusettevõtjale omistatud;
  • hinnateave on avaldatud tarbijale selgel ja üheselt arusaadaval viisil. Majutust peab saama broneerida hinnakirjas avaldatud hinnaga ning tarbija peab hinnakirja järgi aru saama, millist toa liiki ja teenuseid hind ühel või teisel juhul endas sisaldab;
  • majutusettevõtja on kehtestanud broneerimisega seotud tingimused ja kas need tingimused on koostatud selgelt ja üheselt arusaadavalt. Näiteks kuidas on reguleeritud majutusteenuse eest tasumine ning majutusteenusest loobumise tagajärjed.

Amet planeerib järelkontrolli majutusettevõtjate veebilehtede üle käesoleva aasta sügisel.

Viimased uudised