Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kontrollis 2022. aasta jooksul 17 laste mängutuba ja batuudikeskust üle Eesti: tuvastati mitmeid puuduseid, kuid olukord on võrreldes nelja aasta tagusega paremaks läinud.

Kokku tuvastati puuduseid 16 mängutoas umbes 25 eri aspektis. Kõige rohkem puuduseid ühe mängutoa kohta tuvastati 13 ning enamik probleemkohti oli tekkinud seadmete amortisatsioonist ja õigeaegsest hooldamata jätmisest. Kuigi puuduseid tuvastati rohkesti, ei saa kontrollitulemuste põhjal üldistusi teha kogu sektori kohta, kuna kontrolliobjektid valiti välja eeltöö alusel.

Võrreldes 2018. aastal toimunud kontrollikampaaniaga on olukord turul parem ning ettevõtjad on teadlikumad. Samuti on teenusepakkujad tänaseks enamik puuduseid kõrvaldanud – ehitanud atraktsioone ümber, lisanud vajalikke pehmendusi, barjääre jms või täiendanud reegleid.

Kõige enam, samas ka kõige raskemaid tagajärgi põhjustada võivad puudused olid:

  • ebapiisava/puuduliku barjääri või piirde tõttu kõrgelt kukkumise ja vigastusoht – 8 juhul;
  • atraktsioonide avade suurusest tingitud poomisoht – 7 juhul;
  • lahtised piirdevõrgud. Olenevalt ava suurusest võib tagajärjeks olla kas kõrgelt kukkumine ja vigastusoht või vahesse takerdumine ja poomisoht – 4 juhul.

Kontrollimise käigus keskenduti mängutoa seadmete ning atraktsioonide ohutusele ja mängutoa kasutajatele antavale teabele. Eesmärk oli parandada ohutusalast olukorda selliste teenuste pakkujate juures ning kontrollivalimis olid seetõttu suurte ronilate või batuudiareenidega mängutoad, kuna seal võivad juhtuda raskemate tagajärgedega õnnetused.

Mängutoa ja seadmete kasutamise kohta antav teave või kehtestatud reeglid ja nende järgimine on oluliseks osaks ohutuse tagamisel. Teenusepakkuja on kohustatud seadmete kasutajatele olulise info (näiteks kaalupiirangud, kasutajate arv jms) edastama ning kasutajatel on kohustus seatud reegleid ja piiranguid järgida. Kui teenuste kasutajateks on lapsed, siis kohustus reeglite ja piirangute järgmiseks lasub nende järelevaatajatel.

Selleks, et mängutoas mängimine oleks ohutu ja et taolisi probleeme tulevikus ennetada, soovitab TTJA teenusepakkujal läbi viia riskihindamine ja koostada enesekontrolliplaan, mis aitab ennetada paljusid puuduseid. Täpsemat infot leiab TTJA juhendist „Mängutubade juhend“ (https://ttja.ee/ariklient/ametist/lisainfo-ja-dokumendid/juhendid#ohutus).

Viimased uudised