Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) hoiatab tarbijaid kasvuhoonete, autotelkide, aiakaupade ja varjualuste müüja Directexpo OÜ tegevuse eest veebilehel https://innovativetools.ee. TTJA poole on pöördutud infotelefoni kaudu ja esitatud üle kaheksakümne kirjaliku pöördumise seoses probleemidega Directexpo OÜ veebilehelt toodete tellimisel. TTJA-l on alust arvata, et kaupleja suhtes pretensioone omavate tarbijate arv on tunduvalt suurem.

Tarbijavaidluste komisjoni poole pöördunud tarbijad on teinud tellimusi kaupleja veebilehe https://innovativetools.ee kaudu. Pöördumiste kohaselt ei tarni Directexpo OÜ tarbijatele kaupa, ei tagasta õigeaegselt raha ega lahenda tarbijate kaebusi. Ettevõtja ei ole avaldanud oma veebilehel infot, et tellimuste täitmisega oleks probleeme ja jätkab veebilehe kaudu toodete müümist. Kaupleja on osad tooted, mida tal ei ole tarnida võimalik, ka juba e-poest eemaldanud (näiteks kasvuhooned), kuid muude toodete müügi jätkumisega võib siiski kaasneda pretensioone omavate tarbijate arvu suurenemine.

TTJA edastas 14.06.2022 Directexpo OÜ-le hoiatuse avalikkuse teavitamise kohta ja kohustas ettevõtjat võtma kasutusele nii meetmeid, millega parandada ettevõtjaga ühenduse võtmist kui ka meetmeid tegelemaks koheselt tarbijate nõuetega ning määras ettevõtjale tagasiside esitamise tähtajaks 17.06.2022, kuid määratud tähtajaks Directexpo OÜ tagasisidet ei andnud. TTJA tegi 21.06.2022 Directexpo OÜ-le ettekirjutuse eemaldada müügilt kaubad, mida pole võimalik tarbijatele tähtaegselt tarnida ning lisada veebilehele korrektne teave tarneaegade, kaebuste lahendamise korra ja ettevõtja kontaktandmete kohta.

TTJA selgitab, et kauplejaga probleemi tekkimisel tuleb tarbijal esmalt pöörduda kaupleja poole. Tarbijakaitseseaduse kohaselt on kaupleja kohustatud tagama piisava klienditeeninduse ja vastama tarbija kaebusele 15 päeva jooksul. Kui kaupleja ei vasta või tarbija ei nõustu saadud vastusega, siis on tarbijal õigus pöörduda TTJA poole.

Kui kaupa ei ole tarnitud tarbijaga kokkulepitud tähtaja jooksul, peaks tarbija esmalt nõudma kauplejalt kauba kättetoimetamist mõistliku lisatähtaja jooksul. Kui lisatähtaja jooksul kohustust ei täideta, on tarbijal õigus nõuda kahju hüvitamist või lepingust taganeda ja makstud summa tagasi saada.

Amet soovitab tarbijatel teadvustada kauplejaga tekkinud probleeme ja kaaluda igakülgselt riske enne Directexpo OÜ lehelthttps://innovativetools.ee tellimuse tegemist.

TTJA-l on õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest, et võimaldada tarbijatel teha teadlikke ja läbimõeldud ostuotsuseid.

Viimased uudised