Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Pilt: Pexels

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) on laekunud viimaste aastate jooksul ligi 30 kaebust Eestis registreeritud kaupleja Tapeter OÜ osas. Lisaks Eesti tarbijatele on kaebusi või selgitustaotlusi laekunud Soome, Läti, Leedu, Poola, Malta, Hollandi, Slovakkia, Prantsusmaa ja Hispaania tarbijatelt. Kaupleja ei ole täitnud tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ning on kantud komisjoni otsuseid mittetäitnud ettevõtjate nimekirja (nö must nimekiri).

„Tapeter OÜ müüb veebileheküljel https://tapeter.eu/ eksklusiivseid ning võrdlemisi kalleid tapeete. Ettevõtte vastu suunatud kaebused on suuresti sarnase mustriga: tarbija teeb tellimuse ning tasub toodete eest, misjärel lubab kaupleja tooted tarnida 10-20 päeva jooksul, kuid tarne hilineb. Pärast täiendava tähtaja andmist taganeb tarbija lepingust ning avaldab soovi tasutud summa tagasi saamiseks. Kuigi kaupleja annab tarbijatele lubaduse nende poolt tasutud summa tagastada, siis ta ei tee seda,” kommenteeris TTJA EL tarbija nõustamiskeskuse valdkonnajuht Heldin Malmet.

Mõningatel juhtudel tarnib kaupleja tellimuse tarbijale osaliselt. „Teatud kaebuste puhul on Tapeter OÜ väitnud, et tarbijatele on tagasimakse teostatud. Samas ei ole kaupleja soostunud edastama makset tõendavat dokumenti või muid tõendeid, mis näitaksid, et makse on siiski tehtud,” täiendas Malmet.

Amet soovitab tarbijatel teadvustada kauplejaga tekkinud probleeme ja kaaluda igakülgselt riske enne Tapeter OÜ-lt tellimuse tegemist.

Kuidas käituda, kui kaupleja ei tarni tellitud tooteid?

Euroopa Liidu piires tehtud e-ostude puhul saavad tarbijad arvestada kindlate õigustega, sest kõigis liitu kuuluvates riikides, lisaks Norras, Suurbritannias ja Islandil, kehtib alates 2014. aastast tarbijakaitse ühtne miinimumtase. E-poest tellimisel tasub olla hoolikas ja pöörata tähelepanu järgnevale:

  • Enne ostu veendu eelkõige selles, et kaupleja on avaldanud oma kontaktandmed. Ei ole piisav, kui e-pood avaldab endaga ühenduse võtmiseks nö veebivormi, kuhu tarbija saab sisestada päringu. Selline vorm võib hõlbustada tarbijaga suhtlemist, kuid ei tohi asendada kaupleja andmete avaldamist.
  • Enne kauba tellimist tutvu kindlasti tähelepanelikult tellimistingimustega. Kui saadaolev info ei ole piisavalt ülevaatlik, esita oma küsimused otse klienditeenindajale. Võid paluda, et müüja annaks olulise suulise info (maksetingimused, kauba tagastamise võimalused, müügigarantii jms), mis internetipoe lehekülgedel puudub või tundub arusaamatu, Sulle kirjalikus vormis. See aitab lahendada hilisemaid võimalikke pretensioone.
  • Kõige rohkem pööra tähelepanu sellele, kuidas ja millal peab kauba eest maksma ning millised lisakulud (posti- või teenustasud) võivad lisanduda.
  • Kaugmüügi puhul on üldiseks nõudeks, et tellimus tuleb kätte toimetada kokkulepitud ajal või mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist müüjale.
  • Müüjal võib tekkida olukord, kus tellitud kaup lõpeb otsa ja seda ei ole enam saadaval. Sellisest olukorrast peab müüja tarbijale teatama võimalikult kiiresti ja tagastama ettemakstud raha 14 päeva jooksul. Kui müüja nii ei käitu, on tarbijal õigus esitada kaebus.
  • Kui müüja on tarbijat teavitanud sellest, et kauba kättetoimetamine lükkub mingil põhjusel edasi, võib tarbija anda müüjale täiendava tähtaja kauba tarnimiseks, kuid ei ole selleks kohustatud. Kui müüja ei suuda selle perioodi jooksul tellimust täita, on tarbijal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagasimaksmist.

E-ostude sooritamisel tasub toodete eest tasuda krediitkaardiga, sest juhul, kui tooteid ei tarnita, on võimalik tasutud summa tagasi saada pangas tagasinõudemenetluse alustamisega (chargeback).

TTJA-l on õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest, et võimaldada tarbijatel teha teadlikke ja läbimõeldud ostuotsuseid.

Viimased uudised