Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

TTJA EL tarbija nõustamiskeskus annab teada, et Lätis registreeritud ürituste korraldamisega tegelev ettevõte Bravo Events SIA kuulutas 14. juulil välja maksejõuetuse. Sellest tulenevalt on kõik tarbijad oodatud esitama oma täitmata nõudeid kaupleja vastu kuni 15. augustini 2022.

Läti kaupleja suhtes on TTJA EL tarbija nõustamiskeskusele laekunud ligikaudu 20 pöördumist, millest enamus puudutab Tallinnas toimuma pidanud Artur Pirozhkovi ära jäänud ning pidevalt edasi lükatud kontserti. Arvestades, et kontsert oli planeeritud Tallinnasse, võib pileti ostnud Eesti tarbijate hulk olla suur. TTJA palub Bravo Events SIA korraldatud, kuid ära jäänud üritustele pileteid omavatel tarbijatel esitada oma nõue maksejõuetust läbi viivale haldurile, kelle kontaktandmed on:

Nimi: Gundega Miķelsone

E-mail: mikelsonei.gundegai@gmail.com

Telefon: +371 6336611

Tegutsemiskoha aadress: Lāčplēša iela 43/45-4B, Rīga, Latvia

Nõude kirjalikul esitamisel haldurile kaupleja vastu võib teha seda vabas vormis, kuid oluline on, et avalduses oleks kirjas järgnev teave:

  1. Nõude alus (saamata jäänud teenus ning müügilepingust taganemise tõttu tekkivate kohustuste mitte täitmine);
  2. Nõude liik (piletite eest makstud rahasumma tagastamine)
  3. Nõude suurus (ehk piletite eest tasutud summa, sh intressid, trahvid, hilinenud maksed jne)
  4. Nõude tekkimise aeg (ehk hetk, mis hetkest alates oleks kaupleja pidanud rahasumma tagastama. Tarbijalepingute puhul on kaupleja kohustatud tarbija nõudele vastama 15 päeva jooksul ning 14 päeva jooksul rahasumma tagastama.)
  5. Nõude esitaja kontaktandmed, sh e-maili aadress
  6. Pangakonto number

Avaldus tuleb tarbijatel allkirjastada (käsikirjaliselt) ning selle edastamisel haldurile tuleb kaasa lisada kõik nõuet toetavad dokumendid (maksekorraldus, piletid, kirjavahetus kauplejaga, tellimuse kinnitus jne). Avaldus tuleb vormistada inglise keeles ning hiljemalt 15.08.2022.

Rohkem informatsiooni maksejõuetusmenetluse kohta leiab siit.

Viimased uudised