Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

töötud

Kui Ida-Virumaal on töötute arv hakanud vähenema, siis Valga- ja Võrumaal püsib see jätkuvalt kõrge ja pigem suureneb.

Töötukassa numbrid näitavad, et kõige hullem ongi olukord Kagu-Eestis. Põlvamaal küll on tänavu töötute arv veidi vähenenud, aga seda tõenäoliselt mahajäänud Setomaa valdade liitmisega aasta algusest Võrumaa külge.

Töötukassa värskelt avaldatud numbritest tuleb välja, et töötute arv on tõusuteel terves Eestis. See on vastuolus teise nähtusega, kus tööturul valitseb tööjõu nappus.

Kuigi tööpuudust Eestis pole, on töötute arv tõusmas, sest Eestis kaob vajadus teatud ametite järele, samas kui teatud ametite osas valitseb suur puudus. Eriti suur puudus on teenindajatest ja seda arusaadaval põhjusel: teenindajaid tõmbab Soome, kus sissetulekud mitu korda kõrgemad. Need spetsialistid, keda Soomes vaja pole, ei leia ka Eestis tööd.

Juuli lõpus oli Eestis töötuna registreeritud 29 992 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,6 protsenti. Registreeritud töötute arv suurenes võrreldes eelmise kuuga 1,7 protsendi võrra.

Võrreldes aastataguse ajaga oli registreeritud töötuid juuli lõpus 1,3 protsenti rohkem. Töötute arv on kasvanud töövõimereformi mõjul, selle aasta juuli lõpu seisuga oli töötuna registreeritud 7 protsenti enam vähenenud töövõimega inimesi kui möödunud aastal. Vähenenud töövõimega töötuid oli juuli lõpus 9 626 ehk 32 protsenti registreeritud töötutest.

Juulis oli töötukassal vahendada ligi 10 000 töökohta. Uusi tööpakkumisi lisandus juulis üle 4 500.  Töötukassa abiga asus juulikuus tööle või alustas ettevõtlusega üle 3 300 inimese (sealhulgas 814 vähenenud töövõimega inimest).

Töötukassa maksis juulis töötuskindlustushüvitisi kogusummas 4,1 miljonit eurot, kindlustushüvitist koondamise korral veidi üle miljoni euro ning tööandja maksejõuetushüvitisi 266 000 eurot.

Juulis tegi töötukassa 3 695 töövõime hindamise otsust. Neist üle poole juhtudel (57 protsenti) määrati inimesele osaline töövõime. Töövõimetoetust maksti juulis enam kui 56 000 inimesele kogusummas 15,3 miljonit eurot.

Sel kuul möödub Eesti taasiseseisvumisest 27 aastat ja selle ajaga on tööturul olnud väga erinevaid aegu. Alates 2001. aastast on registreeritud töötute arv olnud kõige madalam 2006. aasta oktoobris, mil see jäi alla 12 000. Kõige kõrgem oli registreeritud töötute arv 2010. aasta märtsis, kui see oli üle 95 000.

Vaata ja võrdle tööpuudust Eesti maakondades 2017. ja 2018. aasta juulikuu lõpu seisuga:

Tööpuudus

MaakondTööpuudus 2017. aasta juulisTööpuudus 2018. aasta juulis
Harjumaa3,23,6
Hiiumaa3,63,4
Ida-Virumaa10,38,6
Jõgevamaa4,03,7
Järvamaa5,35,7
Läänemaa4,94,5
Lääne-Virumaa4,45,0
Põlvamaa7,26,3
Pärnumaa4,75,1
Raplamaa4,44,5
Saaremaa3,53,1
Tartumaa4,04,3
Valgamaa7,98,3
Viljandimaa4,13,5
Võrumaa7,68,0
Allikas: Töötukassa

Viimased uudised