Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

töötud

Veebruaris suurenes registreeritud töötute arv nii Lõuna-Eestis kui Eestis tervikuna. Töötute arv kasvas Võru- ja Valgamaal, langes veidi Põlvamaal.

Veebruari lõpus oli töötuna Eestis registreeritud 33 656 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 5,2 protsenti. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 10 132 ehk 30 protsenti. Töötukassa vahendas 2017. aastal keskmiselt 44 protsenti Eesti vabadest töökohtadest.

Võrumaal moodustavad töötuna registreeritud inimesed veebruari seisuga 9,5 protsenti, Valgamaal 9,4 protsenti ja Põlvamaal 8,0 protsenti tööjõust. Kokku oli veebruari lõpu seisuga Võrumaal töötuid 1357, Valgamaal 1221 ja Põlvamaal 965. Kagu-Eesti maakonnad on koos Ida-Virumaaga kõige suurema töötute suhtarvuga piirkonnad Eestis.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paaveli sõnul on hea meel, et veebruaris esmakordselt tööandjatele makstud alaealise töötamise toetust taotleti kokku 1 686 inimese eest. „Toetust saab taotleda aasta esimeses kvartalis ehk kuni märtsi lõpuni ning toetus on mõeldud tööandjatele, kes pakuvad tööd 13-16-aastastele noortele,“ lisas ta.

Registreeritud töötuse määr oli veebruaris kõrgeim Ida-Virumaal (10,3 protsenti) ja madalaim Harjumaal (3,7 protsenti). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid veebruari lõpus lihttöölised (23 protsenti), oskustöötajad ja käsitöölised (18 protsenti) ning teenindus- ja müügitöötajad (17 protsenti).

Veebruari keskpaigas avaldas Eesti Statistikaamet (ESA) andmed ka tööjõu-uuringu põhjal leitavate tööturunäitajate kohta 2017. aastal. Tööjõu-uuringu andmetel langes töötuse määr võrreldes 2016. aastaga 1 protsendipunkti võrra ja oli 2017. aastal 5,8 protsenti. Registreeritud töötuse määr suurenes aastaga 0,2 protsendipunkti, ulatudes 4,7 protsendini. Registreeritud töötus on suurenenud töövõime­reformi mõjul, võrreldes 2016. aastaga kasvas vähenenud töövõimega töötuna registreeritud klientide arv ligi 3 500 võrra.

Veebruaris lisandus töötukassale vahendamiseks 3 725 uut tööpakkumist (nendest 68 protsenti läbi e-töötukassa), mida oli 14 protsenti vähem kui jaanuaris ning 11 protsenti vähem võrreldes aastataguse ajaga. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 7 926. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügi­töötajatele (22 protsenti), oskustöötajatele ja käsitöölistele (19 protsenti) ning seadme- ja masinaoperaatoritele ja koostajatele (18 protsenti) pakutavad töökohad.

Märtsi algul avaldas ESA andmed ka vabade töökohtade arvu kohta 2017. aasta IV kvartalis. Võrreldes 2016. aasta IV kvartaliga suurenes vabade töökohtade arv 17 protsenti, töötukassa vahendatavate töökohtade arv kasvas samal perioodil 12 protsenti. Sarnaselt kõigi vabade töökohtadega moodustasid ka töötukassa vahendatavatest töökohtadest 2017. aasta IV kvartalis suurima osakaalu  töötleva tööstuse (23 protsenti) ning hulgi- ja jaekaubanduse tööpakkumised (19 protsenti). Töötukassa vahendatavad töökohad Eestis moodustasid vabadest ametikohtadest 2017. aastal keskmiselt 44 protsenti. Valdav osa vabadest töökohtadest asuvad Tallinnas ja Harjumaal.

Töötukassa teenustest osaleti veebruaris enim tööturukoolitustel, karjäärinõustamisel ja tööalase rehabilitatsiooni teenusel. Esmakordselt maksti veebruaris tööandjatele alaealise töötamise toetust, kokku 1 686 inimese eest. Alaealise töötamise toetust saavad taotleda tööandjad, kes pakuvad tööd 13-16-aastastele noortele. Täpsemalt saab toetuse tingimuste kohta lugeda töötukassa portaalist: https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/alaealise-tootamise-toetus.

Veebruaris esitati töötukassale 4 062 töövõime hindamise taotlust, mida oli 4 protsenti vähem kui jaanuaris. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga esitati töövõime hindamise taotlusi veebruaris 18 protsenti vähem. Töövõime hindamisotsuseid tehti veebruaris 3 987. Neist üle poole juhtudel (56 protsenti) määrati inimesele osaline töövõime, 32 protsendile määrati puuduv töövõime, töövõime vähenemist ei tuvastatud 10 protsendil juhtudest ning 2 protsenti juhtudest jäi taotlus menetlemata, hindamata.

Täpsema statistika leiab töötukassa portaalist: https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/peamised-statistilised-naitajad.

Registreeritud töötuse statistika tugineb administratiivandmetele ehk kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud. Üldise töötuse, hõive ja mitteaktiivsuse kohta Eestis teeb statistikat Statistikaamet, kes viib selleks läbi kvartaalset tööjõu-uuringut.

Viimased uudised