Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võrumaa

Alates 1. jaanuarist 2018 saavad tööandjad, kes pakuvad tööd 13-16-aastastele noortele, taotleda Eesti Töötukassalt alaealise töötamise toetust. Toetuse maksmisega soovitakse suurendada alaealiste töötamise võimalusi ning soodustada nende tööharjumuse ja -kogemuse saamist.

Alaealise töötamise toetuse puhul on tegemist perioodiliselt makstava toetusega –  toetust makstakse jooksva kalendriaasta esimeses kvartalis tagasiulatuvalt eelmise kalendriaasta eest. Seega 2017. aasta eest alaealise töötamise toetuse saamiseks tuleb taotlus esitada Eesti Töötukassale hiljemalt 31.03.2018.

Kõige mugavam viis taotluse esitamiseks on kasutada e-töötukassat, mis asub aadressil https://www.tootukassa.ee/tkauth/login. E-töötukassas saavad taotlust esitada nii ettevõtte registrikaardile kantud isikud kui ka nende poolt volitatud isikud. Volituste andmise võimalustest saate täpsemalt lugeda Eesti Töötukassa kodulehelt https://www.tootukassa.ee/content/logi-sisse/ettevotte-asutuse-esindajale.

Kui puudub võimalus esitada taotlust e-töötukassa kaudu, saab taotluse saata posti teel aadressil Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil tvto_taotlused(at)tootukassa.ee või esitada Eesti Töötukassa esinduses kohapeal. Taotluse vorm on kättesaadav Eesti Töötukassa kodulehel.

Toetuse saamise tingimused ja suurus:

  • Toetuse suuruseks arvestatakse iga 13-16-aastase töötaja kohta 30 protsenti tema brutotöötasust eelmisel kalendriaastal.
  • Toetuse arvestamise aluseks võetakse Maksu- ja tolliametile deklareeritud ning töötuskindlustuse andmekogusse kantud tasud alaealiste eest, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakse.
  • Toetust makstakse tööandjatele, kes on eelmise kalendriaasta jooksul tasunud 13-16-aastastele töötajatele brutotöötasudena kokku vähemalt 1000 eurot, 2017. aastal erandina vahemikus 01.06.2017 – 31.12.2017 brutotöötasuna vähemalt 583 eurot.
  • Toetust saab taotleda nii töölepingu kui ka muu võlaõigusliku lepingu (nt käsundus- või töövõtuleping) alusel töötanud noorte eest.
  • Alaealise töötamise toetus on riigiabi (vähese tähtsusega abi ja grupierandiga hõlmatud riigiabi). Riigiabi kohta leiate rohkem infot rahandusministeeriumi kodulehelt: https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Viimased uudised