Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

töötud

Esmastel andmetel oli töötuse määr maikuu lõpuks 8,1 protsenti ja töötukassas on arvel ligi 52 800 inimest. Töötuse määr on jätkuvalt kõige kõrgem Ida-Virumaal, kus see kuu lõpu seisuga oli 13,3 protsenti. Registreeritud töötus vähenes teist kuud järjest, veel märtsi lõpus oli arvel ligi 57 500 inimest, aprilli lõpuks oli registreeritud töötuid 56 100.

Registreeritud töötute seas on kõige enam inimesi, kes viimati töötasid kaubanduses, klienditeeninduses (üle 6400 inimese). Teisel kohal on ehitus ja kolmandal toitlustuses, majutuses varem töötanud inimesed (4600 inimest).

Aprilli eest määrati töötasu hüvitist 5220 asutuse 36 200 töötajale. Keskmine hüvitise suurus oli 587 eurot ning hüvitiste kogukulu oli 28,4 miljonit eurot. Kõige suurema osa aprilli eest määratud hüvitise saajatest moodustasid hulgi- ja jaekaubanduse valdkonna töötajad (26,6% hüvitise saajatest). Nimekiri hüvitist saanud ettevõtetest on leitav SIIT.

Kokku on märtsi ja aprilli töötasu hüvitise kulu 55,4 miljonit eurot ja hüvitist on saanud 6055 ettevõtte 40 574 töötajat.

1. juunil algas e-töötukassas avalduste vastuvõtmine maikuu töötasu hüvitamiseks. Avaldusi saab esitada kuu lõpuni.

Viimased uudised