Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

tööjõud

Kuigi tööealiste inimeste arv jätkuvalt väheneb, oli tööjõus osalevate inimese määr teises kvartalis tõusnud viimase 20 aasta kõrgeimale tasemele, teatas statistikaamet.

Töötuse määr oli 2017. aasta II kvartalis 7 protsenti, tööhõive määr 66,9 protsenti ja tööjõus osalemise määr 72 protsenti.

Tööjõus osalemise määr (hõivatute ja töötute summa) kasvas II kvartalis peamiselt töötute lisandumise tõttu, mille üheks põhjuseks saab pidada seni passiivsete inimeste aktiveerumist.

Töövõimereformi tulemusel on viimasel paaril aastal vähenenud haiguse või vigastuse tõttu tööturult eemalejäämine. Võrreldes 2017. aasta I kvartaliga oli II kvartalis haiguse või vigastuse tõttu passiivseid 5700 võrra vähem.

Viimase kümne aasta jooksul on järjest vähenenud ka tööturult õpingute tõttu eemal olijate arv, mille põhjuseks on kasvav soov õpingute ajal töötada või töötamise kõrvalt õppida.

Viimase 20 aasta kõrgeimas tööjõus osalemise määras on oma osa ka vanemaealiste (50–74-aastased) mitteaktiivsuse jätkuval vähenemisel. Vanemaealiste tööjõus osalemise määr oli 60,7 ja töötuse määr 5,1 protsenti.

Töötus kasvas

Võrreldes 2017. aasta I kvartaliga, mil töötute arv oli suhteliselt väike, lisandus II kvartalis 10 600 töötut. Aastataguse ajaga võrreldes on muutus väiksem – töötute arv suurenes 3700 inimese võrra, jõudes 49 000ni.

Kõige kõrgem tööhõive määr oli ootuspäraselt 25–49-aastaste meeste seas (88%). See on üks protsendipunkt vähem kui 2016. aasta II kvartalis. Samas vanuses naiste tööhõive määra tõus jäi alla ühe protsendipunkti ja oli 2017. aasta II kvartalis 77,3%.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised