Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tööinspektsiooni küsimus-vastus rubriik annab vastuse ühele konkreetsele töökeskkonda, tööohutust või tööõigust puudutavale küsimusele, mida inimesed on uurinud.

Tööandja: Võtsin tööle 10-aastase lapse. Kuhu ja mis andmeid peab alaealise tööle võtmisel sisestama?

 Tööandja peab alaealise töölevõtmisel tegema kande töötamise registrisse (TÖR). Kui alaealine on 7-12-aastane, siis tuleb töötamise registrisse vastav kanne teha kümme tööpäeva enne alaealise tööle asumist. Seejärel kontrollib Tööinspektsioon, et töö oleks alaealisele sobilik ja ohutu. Kui inspektoril on kahtlusi või mõned andmed on puudu, võetakse tööandjaga ühendust ja palutakse esitatud andmeid täpsustada.

Kui alaealise töötamise kohta on TÖR kanne tehtud, tuleb lisainfo sisestada Tööinspektsiooni iseteenindusse (iseteenindus.ti.ee). Töötamise registrisse lisainfo lisamine vajalik ei ole.

Iseteeninduskeskkonda peab sisestama:

  1. Alaealise seadusliku esindaja nõusoleku – vanem või seaduslik esindaja saab mugavalt anda iseteeninduses. Võib anda ka suuliselt või kirjalikult, samuti on lubatud anda nõusolek tagantjärele;
  2. Alaealise töötingimused, sh tööaeg ja töökohustused;
  3. Andmed koolikohustuslikkuse kohta.

Kui pärast kümne tööpäeva möödumist ei ole inspektor ühendust võtnud ega keelduvat otsust teatavaks teinud, on Tööinspektsioon nõusoleku andnud ja lapse võib tööle lubada.

Lisainfot alaealise töötingimustest saab lugeda Tööelu portaalist.

Viimased uudised