Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Lõppenud aasta kontrollide käigus selgus, et Tartumaal esineb probleeme juhendamise ja väljaõppega ning isikukaitsevahendite kasutamisega.

2023. aastal toimus Eestis kokku 3121 tööõnnetust ning neist Tartumaal 412. Enim juhtus Tartu maakonnas õnnetusi ehituses (47), metallitööstuses (41) ja kaubanduses (40). Näiteks kukkus töötaja alla redelilt, sest ei pidanud kinni ohutusnõuetest või võttis klienditeenindaja kiirustades liiga palju nõusid kätte, komistas ja tagajärjeks oli sõrmeluu mõra.

Tööinspektorid käisid Tartumaal 358 ettevõttes ja kontrollisid töökeskkonna ohutust ja töösuhete korrektsust. Kokku leiti Eestis lõppenud aastal 16 128 erinevat rikkumist, neist Tartumaal 1690 ehk 10%. Töö peatamisi oli 2023. aastal Tartumaal 18 ja seda peamiselt kõrgustes töötamise rikkumiste pärast. Töövahendite kasutamine keelati 23 korral. Näiteks oli probleeme masinatega, millelt oli eemaldatud kaitsekatted või töövahenditega, mis olid ise valmistatud ja ei vastanud töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele.

Enim nähtud probleemkohad, millele tähelepanu pöörati oli juhendamise ja väljaõppe puudulik registreerimine. Lisaks leiti, et tööandja ei pea isikukaitsevahendite üle arvestust, esmaabiandjad olid mitmel juhul määramata või olid määratud, kuid nõuetekohaselt koolitamata ning töökohal polnud olemas esmaabivahendeid. Näiteks tuvastas tööinspektor, et ühes Tartumaa tootmisettevõttes olid esmaabivahendid küll olemas, kuid kuna nende asukoht oli nõuetekohaselt märgistamata, siis ei olnud need kergesti leitavad või olid paigutatud ruumi, mis ei olnud töötajatele igal ajal avatud (nt kontoris, kuhu tootmistöötajad igal kellaajal ei pääsenud). Lisaks olid sealsete masinate pöörlevatel osadel kaitseseadised puudu, mis võib tihti põhjustada raskeid tööõnnetusi.

Kontrollide käigus pöörasid inspektorid tähelepanu ka töökeskkonna riskianalüüsile, mis aitab välja selgitada töökeskkonnas olevad ohutegurid ja ennetadatööõnnetusi. Tartumaa ettevõtetest on töökeskkonna riskianalüüsi Tööinspektsiooni iseteeninduses esitanud 3661 ettevõtet ehk ligikaudu 64% tegutsevatest ettevõtetest, kus on vähemalt 1 töölepinguline töötaja.

Töövaidlused Tartumaal

Tartumaal toimus 2023. aastal 240 töövaidlust. Võrreldes 2022. aastaga on töövaidluste arv maakonnas kasvanud 34 avalduse võrra. Enim esines vaidlusi ehitussektori töötajate ja tööandjate vahel. Sagedasemad nõuded töötajate poolt olid seotud saamata jäänud töötasu ning töölepingu ülesütlemise vaidlustamisega. Tööandjad aga esitasid enim nõudeid seoses töötaja lahkumisega seotud hüvitistega.

Tööinspektsioon korraldab 25. jaanuaril kell 13.00-16.00 Kammivabriku klubi, Kanneli saalis (Teguri 26, Tartu) tasuta teavitusürituse „Tööle värbamine – mida jälgida ja millega arvestada?”. Lisaks andmekaitse teemadele räägitakse üritusel Tartumaa kohalikust tööelust.

Viimased uudised