Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Terviseamet kutsub inimesi osalema Tartu ülikooli juhuvalimil põhinevatel koroonaviiruse leviku uuringutes, sest parem viiruse tundmine aitab haiguse levikut tõhusamalt ennetada.

11. ja 12. juunil saavad rahvastikuregistri andmetele tuginedes juhuvalimi alusel välja valitud inimesed üle Eesti uuringufirmalt Emor kutse osaleda seireuuringu neljandas laines. Inimestel, kes on nõus uuringus osalema, tuleb hiljemalt 14. juuniks täita ära küsimustik või soovi korral vastata küsimustele telefoni teel. Seejärel lepitakse nendega kokku aeg ninaneeluproovi andmiseks. Neljanda uuringulaine koondtulemused võetakse kokku 19. juunil, misjärel antakse valitsusele info viiruse levimuse hetkeolukorrast.

Koroonaviiruse levimuse uuringu senise kolme laine jooksul on üle Eesti testitud 7528 inimest, neist 14 on uuringu raames saanud positiivse testitulemuse. Samas on nendest pooled haiguse juba varasemalt läbi põdenud ja terveks tunnistatud. „Seireuuringu senised tulemused näitavad küll viiruse madalat levimust, kuid uuringu uute lainetega loodame tuvastada varakult seda, kas haigus on hakanud elanikkonna hulgas uuesti levima. Nii saame võimalikele uutele puhangutele kiirelt reageerida,“ ütles seireuuringu juht professor Ruth Kalda.

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo sõnul annab teadlaste kogutud andmestik ja selle analüüs väärtuslikku infot selle kohta, millises ulatuses ja kus on koroonaviirus jõudnud levida. „Uuringutes osalemisega annab inimene oma panuse olukorrateadlikkuse kujunemisse ja võimaluse viirusega seotud haigestumist paremini iseloomustada,“ ütles Jürilo. „Mida rohkem teame viiruse tegelikust levikust, seda täpsemini saame anda soovitusi nakkuse ennetamiseks.“

Tartu Ülikoolis on valitsuse tellimusel käimas kaks koroonaviiruse uuringut: seireuuringuga kutsutakse inimesi andma ninaneeluproovi, et saada andmeid viiruse hetkelevimuse kohta ning koroonaviiruse antikehade uuringuga KoroSero-EST selgitatakse välja koroonaviiruse antikehade levimus Saaremaal ja Õismäel. Antikehad näitavad, kas inimene on COVID‑19 läbi põdenud.

KoroSero-EST uuringusse kaasatakse inimesi läbi Järveotsa ja Kuressaare perearstikeskuste. Eesmärk on KoroSero-EST uuringusse kaasata 1080 inimest Saaremaalt ja 1080 Õismäelt. Praeguse seisuga on Järveotsa perearstikeskusest nõustunud uuringus osalema üle 900 inimese ja Kuressaare perearstikeskusest umbes 400 inimest.

Pärast Saaremaad ja Õismäed hõlmavat uuringut on kavas teha ka üleriiklik uuring.

Seireuuringu neljandas laines osalejatel on senisest rohkem võimalusi testimiseks: testimispunktidesse saab nüüd minna ka jala ning Kagu-Eesti elanikke teenindab SYNLABi testimisbuss. Testimispunktide asukohad on loetletud SYNLAB-i kodulehel. Loe Tartu ülikooli uuringutest lähemalt koroonaviiruse levimuse uuringu lehelt ja KoroSero-EST uuringu lehelt.

Viimased uudised