Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Ingrid Vinn

Terviseametil on selle aasta augustis ja septembris  plaanis läbi viia 40 eraveevärgi kontrollimine Valgamaal ning Saaremaal, uuringu eesmärgiks on saada ülevaade joogivee kvaliteedist iga maakonna 40-st puur- ja salvkaevust.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialisti Lauri Liepkalnsi sõnul eelistatakse proovivõtu kohtade valikul veevärke, kus vett kasutatakse aastaringselt ning on rohkem kui 10 tarbijat või kus puurkaev/salvkaev on kasutusel mitme majapidamise peale (näiteks suvilapiirkonnad). „Proove planeeritakse peamiselt võtta perioodil august-september 2020, kuid võimaluse korral juba ka juulis. Peale analüüsimist edastatakse info kaevuvee kvaliteedi osas omanikele,“ ütles Liepkalns.

Veeproovides määratakse nitraate, nitritite, ammooniumi, mangaani, raua, fluoriidide ja naftasaaduste sisaldust ning organoleptilised näitajad (hägusus, lõhn, värvus) ja pH.

Mikrobioloogilistest näitajatest määratakse escherichia coli, enterokokkide, coli-laadsed bakterite sisaldus.

Uuringust huvitatutele palume ühendust võtta hiljemalt 31. juuliks 2020.a oma piirkonna inspektoriga:

Valgamaa: Aira Varblane, inspektor, tel 58225415, aira.varblane@terviseamet.ee
Saaremaa:  Urve Raag, inspektor, tel 53322819, urve.raag@terviseamet.ee

Kommentaarid

Viimased uudised