Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Alates 2017. aastast on tervishoiutöötajad terviseametit tegevuskohavälisest vaktsineerimisest teavitanud 49 korral, millest ligi pooltel juhtudel on terviseamet kontrollinud ka tehtava vaktsineerimise nõuetele vastavust.

Erinevaid füüsilisi asukohti, kus 2017. aastast alates on tegevuskohaväliselt vaktsineeritud, on kokku olnud 101. Põhiliselt vaktsineeriti väljaspool registreeritud tegevuskohta inimesi gripi, kuid sel aastal ka puukentsefaliidi vastu.

Terviseameti põhja regionaalosakonna menetlusgrupi juht doktor Juta Varjase sõnul teavitavad tervishoiuteenuse osutajad terviseametit tegevuskohavälise vaktsineerimise puhul reeglina korralikult ja õigeaegselt, mõeldes põhjalikult läbi nii patsiendi nõustamise, vaktsiinide ja ravimite säilitamise kui ka süstalde hävitamise.

„Järelevalve käigus oleme avastanud väiksemaid puudujääke näiteks dokumenteerimisel ja nõustamisel, kuid üldine tervishoiutöötajate suhtumine vaktsineerimise läbiviimisesse on siiski pigem eeskujulik,“ ütles Varjas, kelle sõnul teebki väljaspool arstikabinetti vaktsineerimise täielikult ohutuks tõsiasi, et sarnaselt arstikabinetile tuleb ka siin arvestada kõigi nõuete, sealhulgas teenuse dokumenteerimise, vaktsiinide külmahela säilimise ja võimaliku esmaabi andmisega. Üheks väga oluliseks tingimuseks immuunsuse tekkel on vaktsiinide õige käitlemine ning külmaahela säilimine, sest ka väikesed temperatuuri kõikumised võivad vaktsiini toimet oluliselt kahjustada.

Terviseamet tuletab meelde, et ees on uus gripihooaeg ning tervishoiutöötajad, kes plaanivad inimesi väljaspool tegevuskohta vaktsineerida, peaksid oma tegevust aegsasti planeerima ja sellest ka  terviseametit õigeaegselt teavitama.

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärgiks on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.

Viimased uudised