Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Terviseamet tõkestas mai lõpus tehtud kontrolli tulemusel 23 570 toote Venemaalt Eestisse ja seeläbi Euroopa Liidu turule jõudmise.

Maksu- ja tolliamet teavitas terviseametit imporditavatest saadetistest, mille suhtes neil olid tekkinud kahtlused. „Turujärelevalve eelse tegevuse käigus ei lastud riiki 75 protsenti teavitatud toodetest. Vältides ohtlike ja nõuetele mittevastavate toodetega kokkupuudet ning seeläbi võimalikke  tervisekahjustusi ning mürgistusi, kaitseme nii Euroopa turgu kui elanikkonna tervist,“ ütles kemikaaliohutuse osakonna peaspetsialist Natali Promet.

Keelatud kaupade hulgas oli kuus erinevat kosmeetikatoodet, mis sisaldasid Euroopa Liidus 2015. aastast keelatud säilitusainet isobutüülparabeen ja 3052 erinevat registreerimata biotsiidi ja nõuetele mittevastavat kemikaali, millel puudusid igasugused andmed nende koostise ning kasutamise kohta.

„Kahtluste korral saadab maksu- ja tolliamet terviseametile tolliteatise. Meie jaoks on see igapäevane koostöö,“ ütles Promet. Aasta algusest on tulnud 130 sarnast teatist.

Kaup, mida ei ole lubatud vabasse ringlusesse ehk Euroopa Liidu turule, see kas hävitatakse või saadetakse tagasi.

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärgiks on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.

Viimased uudised