Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Terviseamet korraldab tänavusel arvamusfestivalil arutelu nii ebaravi tõkestamise kui nakkushaiguste ennetamise teemal. Arutelust võtavad teiste seas osa nii sotsiaalminister Tanel Kiik kui soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta.

Terviseameti peadirektori Merike Jürilo sõnul sai teemade valikul määravaks viimastel aastatel eriti teravalt üles kerkinud olukord, kus info üleküllus on paljudes olulistes teemades viinud mitte paremate teadmisteni, vaid hoopis tekitanud ebakindluse tervist toetavate valikute tegemisel. „Me puutume tervise valdkonnas igapäevaselt kokku äärmuslike seisukohtadega, mille taga võib näha nii kellegi müügitööd kui ka lihtsalt rumalust ning mille keskel tavainimesel on üha raskem orienteeruda ja tõenduspõhist teavet kavalast tooteturundusest eristada,“ ütles Jürilo.

Reedel peetav arutelu „Kuidas tulla toime nakkushaigustega globaliseeruvas maailmas?“ otsib lahendusi olukorrale, kus iga nakkushaigus on meist vaid loetud lennutundide kaugusel. Kuigi inimesed reisivad senisest rohkem, on vaktsineeritus on mitmetes riikides langenud. Eesti on tänu oma kõrgele vaktsineeritusele siiani suutnud edukalt vältida näiteks suuremaid leetripuhanguid, kuid vaktsineerituse langemisel võib ka Eestit tulevikus tabada kas leetrite või mõne muu ohtliku nakkushaiguse puhang. Paneeldiskussioonis osalevad sotsiaalminister Tanel Kiik, perearst Karmen Joller, Lastekaitse Liidu juht Ene Tomberg ja Martin Kadai terviseametist.

Laupäeval peetav arutelu teemal „Kuidas kaitsta inimese tervist tema enda eest?“, mis keskendub ebaraviga seotud problemaatikale. Ebaravi võib olla nii kasutu kui ka ohtlik, sest tõenduspõhise ravi eiramisel võivad olla saatuslikud tagajärjed. Internetiajastul jõuab inimeseni aga palju eksitavat infot, mistõttu võib inimene langetada ka endale kahjulikke otsuseid. Osalevad sotsiaalminister Tanel Kiik võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta, ajakirjanik Tuuli Aug ja skeptik Martin Vällik.

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärgiks on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas. Nakkushaigustega seotud kriiside lahendamisel omab terviseamet Eestis juhtivat rolli.

Viimased uudised