Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

lapse nähes

Tartu ringkonnakohtu kolmapäevase otsusega jäid Margus Laas (21) ja Andrias Liivat (24) süüdi lapse nähes toime pandud mehe ründamises tänavu märtsis Tartus Küüni tänaval.

4. märtsi õhtul tungisid kaks kohtualust kallale lapsega kauplusest väljunud mehele, kes neid kaubahalli juures korrale kutsus, sest üks kohtualustest lükkas ümber prügikasti. Korrarikkujad ärritusid neile tehtud märkuse peale ja ründasid kannatanut.

Lisaks avaliku korra raskele rikkumisele jäid mehed süüdi varguste toimepanemises ja Liivat ka sõiduki korduvas juhtimises vastava õiguseta, teatas Tartu kohtumaja pressiesindaja.

Pudeliga pähe ei löödud

Ringkonnakohus hindas ümber Liivati teo ründamisjuhtumis ja mõlema mehe karistused. Kolmest kohtunikust koosnev kolleegium leidis, et Liivati süü kannatanule pudeliga pähelöömises ei ole tõendatud ja ta tuleb selles teos õigeks mõista. Küll aga mõistis teise astme kohus Liivati süüdi kannatanu löömises rusikaga näkku.

Ringkonnakohus mõistis süüdistatavatele kolme aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse. Kuna asi lahenes kohtus lühimenetluses, vähendas kohus neile mõistetud karistust ühe kolmandiku võrra. Seega tuleb neil kanda kahe aasta ja nelja kuu pikkune vangistus. Liivati puhul lisandub sellele talle varasema kohtuotsusega mõistetud kandmata kolme kuu ja kolme päeva pikkune vangistus.

Prokurör taotles mõlemale mehele väiksemat karistust ehk kolmeaastast vangistust, millest kandmisele oleks kuulunud kaks aastat.

Ringkonnakohus leidis, et asjas ei ole kogutud piisavalt tõendeid, mis kõrvaldaksid kahtluse, kas Liivat lõi kannatanut pudeliga pähe või mitte. Kõrvaldamata kahtlused tuleb seaduse järgi aga tõlgendada süüdistatava kasuks.

Kannatanu löömist pudeliga väitis ainult üks sündmuskohal viibinud tunnistaja. Tema ütlused nii pudeliga löömises kui ka isikute paiknemise osas sündmuskohal on aga vastuolus kõigi teiste asjas ütlusi andnud inimeste väidetega. Sündmuskohal viibis veel kaks tunnistajat, kes nägid juhtunut selgelt, kuid pudeliga löömist nende ütlused ei kinnita. Viimast ei kinnita ka süüdistatavad. Samuti ei tõenda pudeliga pähelöömist kannatanul tuvastatud kehavigastused.

Küll aga leidis ringkonnakohtus tunnistajate ja süüdistatavate ütlustega tõendamist, et Liivat lõi kannatanule rusikaga näkku. Seda ei vaidlustanud ka Liivati kaitsja.

Karmim karistus

Ringkonnakohus mõistis Liivatile ja Laasile seaduses ettenähtud määra keskmisest suurema karistuse. Meeste süü on keskmisest suurem, kuna kannatanu suhtes kasutatud vägivalda oli sunnitud pealt nägema tema alaealine laps. Samuti ründasid nad sisulise põhjuseta neid korrale kutsunud meest.

Lisaks toimus rünne avalikus kohas, kus süüdistatavate käitumise tõttu oli häiritud paljude inimeste rahu. Samuti on mõlemad mehed juba varem kriminaalkorras korduvalt karistatud. Karistust mõistes arvestas ringkonnakohus raskendava asjaoluna sellega, et kuritegu pandi toime grupis.

Kergendava asjaoluna arvestas ringkonnakohus seda, et süüdistatavad tunnistasid oma süüd ja kahetsesid oma tegu nii kohtueelsel uurimisel kui kohtumenetluses.

Tartu maakohus mõistis augusti lõpus mõlemale mehele viieaastase vangistuse. Lühimenetluse tõttu arvati karistusest maha üks kolmandik, mistõttu oleks maakohtu otsuse järgi tulnud mõlemal kanda kolm aastat ja neli kuud vangistust.

Kohtuotsus on vaidlustatav riigikohtus 30 päeva jooksul.

Lõunaeestlane

Viimased uudised