Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tänasest on Tartu kodulehel (http://www.tartu.ee/et/kalmistud) leitav Tartu kalmistute kaardirakendus, mis jagab infot erinevate Tartu kalmistute ning neisse maetute kohta.

Tartu kalmistute kaardirakenduses tutvustatakse lühidalt Tartu kalmistute ja kalmistute gruppide (Raadi, Puiestee, Rahumäe, Pauluse, Vanausuliste ja Tuigo kalmistud) ajalugu, samuti on võimalik vaadata kalmistute ja ajalooliste kalmistuosade paiknemist kaardil. Kalmistutele maetuid saab otsida nime ning platsinumbri järgi. Lisaks leiab rakendusest infot kalmistute hoonete ja inventari kohta. Otsingute tegemiseks on abiks juhendid.

Tartu kalmistute andmed maetute kohta pärinevad algselt 1990. aastatel läbi viidud kalmistute inventariseerimisel kogutud infost ja hiljem lisatud andmetest. Kuna suurem osa kalmistutega seotud materjale hävines ilmasõja käigus, siis tuli info kogumiseks kasutada muid võimalusi – haudade ja tähiste inventariseerimine kalmistutel, sõjajärgsed kalmisturaamatud, kohati kirikuraamatute kirjed jms.

Tartu linna halduses olevad kalmistud hõlmavad orienteeruvalt 77 hektarit ja neil on hetkeseisuga ligikaudu 30 000 hauaplatsi. Läbi sajandite on siia maetud suur hulk kultuurilukku olulise jälje jätnud isikuid.

Tulevikus lisandub kaardirakendusse infot Tartu kalmistutele maetud tuntud inimeste ning kalmistutel paiknevate kunsti- ja ehitismälestiste kohta. Praegu tegeldakse kalmistuteede ja -radade info korrastamisega.

Hetkel on kaardirakendus mugavalt kasutatav arvutites, edaspidi on kavas luua rakendus nutiseadmetele.

Kuna info varasemate matuste kohta on kohati väga lünklik ja ebatäpne, on igati oodatud ettepanekud selle täiendamiseks ja korrigeerimiseks. Täiendused on oodatud e-posti aadressile kalmistu@raad.tartu.ee. Samuti võib samale aadressile pöörduda siis, kui kaardirakendusest maetut ei leita.

Kaardirakendus asub Tartu kodulehe kalmistute alalehel (http://www.tartu.ee/et/kalmistud), otseaadress rakendusele: Tartu kalmistute kaardirakendus.

Kaardirakenduse kaudu jagatud andmed on olemas avaandmetena Tartu linna kodulehel https://www.tartu.ee/et/avaandmed.

Viimased uudised